Debatt

Hur stor plats ska yogan få i Sverige?

Håller yoga på att bli västvärldens frälsningsmetod? Ska Sverige få en filial roll till Indien som, med premiärminister Modi i spetsen, lanserar yoga som den bästa frälsningsmetoden och vägen till världsfred?

Jag ställer frågorna med anledning av att India Unlimited arrangerar en kulturdag i Kungsträdgården den 21 maj, Namaste Stockholm Festival, på uppdrag av Indiska ambassaden, där ”Lets wake up STHLM with Yogathon” är ett inslag. Yogathon med Swami Jyothirmayah och Art of Living inbjuder Stockholmarna att under tre timmar pröva på ”välsignelsesessioner” och kollektiv healing. Eventet har Stefan Löfvens ”välsignelse”!

Att Sveriges statsminister är positiv till indisk yoga har sin bakgrund i hans statsbesök i Indien i februari, då han och Modi gjorde ett gemensamt uttalande om ekonomisk samverkan mellan länderna men även om yogans förträfflighet som en metod för att uppnå fred i världen.

Förra året tog Modi initiativ till en internationell yogadag då han i FN presenterade yogan som ”Indiens ovärderliga bidrag till världen” och uppmanade världens ledare att utlysa en sådan dag den 21 juni. ”Yoga är mer än bara fysisk träning. Vi firar inte bara en särskild dag utan vi övar det mänskliga sinnet att inleda en ny era av fred. Yoga har makten att föra hela mänskligheten tillsammans”, sa Modi.

Medicinsk yoga är i dag accepterad i västvärlden, och som en självklar metod för avslappning och välbefinnande tas den emot på skolor, vårdinrättningar och även i kyrkor.

Men blir vi inte inlurade i en falsk frälsning om vi tror att vi kan skilja yogan från sitt ursprung? Erkända guruer i Indien varnar för fel användning av yoga. Guru Maharaj säger:

”Yoga leder oundvikligen människor till hinduismen. Påståendet att yoga inte är en religion är fullständigt felaktigt. Yoga är en religiös handling. Det finns ingen yoga utan andliga inslag. När hinduerna säger mantrat ’aum’ i yogan åkallar man guden Shiva oavsett om man vill eller inte.”

Hur möter vi denna religiösa tsunamivåg som väller fram i media och på nätet? Vad säger ni kristna bröder och systrar? Det blir ingen Jesusmanifestation i Kungsträdgården i år, men nu måste vi ännu tydligare förkunna Jesus som frälsare och fredsstiftare!

Claes-Göran Bergstrand, Hässelby

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig