Debatt

Israels orättfärdiga ekorrhjul

Israels agerande mot Kyrkornas världsråd nyligen är ett flagrant brott mot internationell rätt och bör tydligt avvisas. Det skriver Anna Karin Hammar.

Med sitt agerande mot Kyrkornas världsråds medarbetare och dess medlemskyrkors representanter på Ben Gurionflygplatsen i Tel Aviv den 29 april till 2 maj tycks Israel ha åstadkommit en ny bekännelse­situation i relation till de palestinska kristna och till det palestinska folket för världens kyrkor och Kyrkornas världsråd.

Följande har hänt:

På väg till ett av Kyrkornas världsråd anordnat möte för klimaträttvisa i Beit Jala, i samarbete med medlemskyrkorna i Palestina, fängslades flera av deltagarna och Kyrkornas världsråds personal under upp till tre dygn. De förhördes, tvingades lämna ifrån sig datorernas lösenord, behandlades föraktfullt. Slutligen tvingades de allra flesta att välja mellan att skriva under ett papper som innebar att de intygade att de skulle låta bli att besöka Palestina/de ockuperade områdena mot att få rätten att resa in i Israel eller att bli deporterade för en tid av tio år.

Tre deltagare från olika medlemskyrkor vägrade att förneka sin samhörighet med de palestinska kristna i det ockuperade Palestina. De skrev inte under något intyg med löfte om att inte besöka Palestina. Sak samma med två av Kyrkornas världsråds personal. Följden blev att dessa fem deporterades för en tid av tio år.

Min skildring här bygger på information från Kyrkornas världsråd. Dess generalsekreterare gick ut med ett skarpt öppet brev till den israeliske ambassadören vid FN i Genève och krävde upprättelse och ursäkt.

När detta skrivs har ingen sådan ursäkt kommit men en talesman för Israels utrikesministerium har i denna tidning uttalat sig om att de som deporterades ljög om avsikten med sitt besök medan de som släpptes in talade sanning (Dagen 12 maj). Den uppgift som Kyrkornas världsråd har är att av dem som släpptes in skrev fem under ett papper som förnekade dem rätten att fritt besöka Palestina och därmed att besöka de palestinska kristna på palestinskt område.

Jag menar att Israels agerande verkar ha lett till att en ny bekännelsesituation har uppstått för världens kyrkor i relation till de palestinska kristna. Antingen bekänner vi oss till en världsvid kyrka, allmännelig och apostolisk, eller så förnekar vi denna samhörighet.

Israels agerande är ett flagrant brott mot internationell rätt och bör tydligt avvisas. Det finns dock anledning att tro att Israel kan fortsätta att försöka sätta käppar i hjulet för kyrkornas arbete för klimaträttvisa och mot ockupation av Västbanken och blockad av Gaza.

Det är lätt att se Israels agerande mot Kyrkornas världsråd som ett uttryck för den kraft med vilken Israel försöker att förhindra en framgångsrik icke­våldsstrategi bland världens kyrkor och folkrörelser.

Kyrkornas världsråd har under våren drivit ett starkt påverkansarbete riktat mot den orättfärdiga fördelning av vattenresurser­ som Israel utövar­ i det ockuperade Palestina. Runt om i världen växer den ickevåldsrörelse som förkortas BDS: bojkott, desinvesteringar och sanktioner. Den israeliska ekonomin är kraftigt påverkad och Israel satsar nu stora resurser på att förhindra BDS.

Det är möjligt att se händelserna på Ben Gurion-flygplatsen som ett led i denna strävan. Kanske som ett skrämskott till kyrkorna att inte lyssna till Kairos Palestina och uppmaningen till ickevåld och bojkott av ockupationen.

Kairos Palestina-dokumentet från 2009 innefattar flera skrivningar som knyter an till det upprop om ickevåld i form av BDS som det palestinska civilsamhället tog initiativ till år 2005. Tio år senare är BDS en stark världsvid ickevåldsrörelse som har effekt på den israeliska ekonomin.

Den världsvida BDS-rörelsen har tre mål: Ett upphävande av ockupationen, att de palestinska flyktingarnas ska ha rätt att återvända och att lika demokratiska rättigheter för israeler och palestinier upprättas.

Israels agerande på Ben Gurion­-flygplatsen tycks ställa kyrkorna i en ny bekännelsesituation. Valet står mellan att å ena sidan vika sig för Israels direktiv och därmed svika de palestinska kristnas rop på solidaritet i form av både besök och ickevåldshandlingar, eller att å andra sidan stå fasta i arbetet för rättvisa och fred och i samhörigheten med de palestinska kristna med risken att bli persona non grata.

Kyrkornas världsråds generalsekretare Olav Fykse Tveit har brukat starka ord i sin protest mot Israels agerande på Ben Gurion-flygplatsen. Aldrig tidigare har Kyrkornas världsråd varit med om ett sådant bemötande från Israels sida.

Det är möjligt att Israel fortsätter på den inslagna vägen, men inte utan att den önskade bilden av demokrati och yttrandefrihet samt öppenhet för kritik och självkritik får ge vika för en mera tragisk bild, nämligen den av en regering som har fastnat i ett ekorrhjul av orättfärdighet.

Anna Karin Hammar, koordinator för nätverket Kairos Palestina - Sverige

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig