Debatt

Olämpligt politiskt ställningstagande av Stockholms stift

Det råder ett märkligt förhållande inom Stockholms stift, som mig veterligen inte har uppmärksammats i någon större utsträckning. Inom Svenska kyrkan finns det två kända bloggar, den vänsterinriktade Seglora tankesmedja och den mer borgerligt inriktade Kristen opinion. Bakom Seglora står bland annat prästen och journalisten Helle Klein och bakom Kristen opinion finns prästen och debattören Annika Borg.

Nu råder en märklig situation inom Stockholms stift där det regelbundet tas upp kollekter i församlingarna till Seglora tankesmedja, men inte till ”konkurrenten” Kristen opinion. Jag är säker på att de flesta kyrkvärdar som samlar in dessa kollekter inte är medvetna om detta förhållande.

Stiftet tycks föredra den vänsterinriktade­ bloggen före den borgerliga. Enligt min mening klart olämpligt. Svenska kyrkan bör rimligen inte ta sådan politisk hänsyn, trots att organisationen som alla vet bygger på de politiska partierna. Vilket i sig naturligtvis är högst diskutabelt.

För en tid sedan uppmanade Eva Brunne Kristen opinion och tankesmedjan Seglora att sluta "bråka med varandra". En uppmaning som framstår som ganska genomskinlig när man känner till bakgrunden.

När jag tidigare tjänstgjorde som präst i en stockholmsförsamling var det alltid med ett visst obehag som jag tog emot sådana kollekter ur kyrkvärdarnas händer. Det kändes inte rätt.

Min fråga blir då till Stockholms stift, hur kan det komma sig att ni har tagit ställning för Seglora tankesmedja och i praktiken mot Kristen opinion?

Bosse Divander,

präst och debattör

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig