Debatt

Vändning på väg i Svenska kyrkan?

Om man vill göra det enkelt pedagogiskt, så kan man säga att det inom Svenska kyrkan finns två dominerande riktningar, en mer klassiskt-kristen och en som i 20–30 år tydligt gått i liberal riktning.

Det kan dock vara en smygande förändring underifrån i kyrkans liv på gång. Ett försök att vitalisera församlingslivet som kommer från England (”Fresh Expressions”) vilar på klassiskt kristen grund och får enligt uppgift stöd av flera biskopar.

Bönenätverket ”Vägen” för klassiskt-kristen tro inom svenska kyrkan växer så sakteliga. Röster tycks våga höja sina röster mer än tidigare. Några tycks mena, att när nyanställningar sker i församlingarna så väljs inte i lika hög grad som tidigare liberala präster. De talas om att fler blivande prästkandidater ger uttryck för mer klassiskt-kristna tolkningar. De senaste biskopsvalen har inte gått i superliberal riktning. Någon av de senast valda har bakgrund i studentorganisationen Credo, som i decennier stått i denna klassiskt-kristna fåra.

Många, många tycks vara överens om att det behövs en förändring. Ett tungt argument mot den inriktning som Svenska kyrkan haft nu under ganska lång tid är ju att den inte fött barn. Det är under denna liberala era som kyrkan så tydligt gått bakåt – eller med ett mer korrekt ord: rasat. Alla förrättningssiffror pekar neråt och i inte så få församlingar finns det inte längre gudstjänstfirande gemenskaper. En forskare arbetar på en undersökning som just kommer att visa att de mer klassiskt-kristna församlingarna håller ställningarna bättre än de liberala eller till och med ökar.

Det här kan man säga för att man trots allt älskar Svenska kyrkan. Just därför kan och ska man säga det – och samtidigt be och verka för överraskningen: att Svenska kyrkan vänder och tänder. Må så ske!

Carl-Erik Sahlberg, f d direktor S:ta Clara kyrka, docent

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig