Debatt

Tro är inte bevisbart vetande

I mötet med det omgivande samhället kan kristen tro aldrig handla om att den andre ska bli utmanövrerad av vattentäta argument, skriver tre debattörer i denna slutreplik.

Vi vill tacka för repliken från Stefan Gustavsson (22 juli) och även för ett gediget engagemang från många personer i kommentarsfält, mejl och sociala medier etcetera. Upplevelsen är att detta samtal är långt ifrån över. Vi gör ett sista inlägg här för att ge respons på några tankar som uppkommit efter artikeln.

Några av kommentarerna har handlat om att vi verkar vara motståndare till ett intellektuellt eller förnuftsmässigt närmande till tron. Detta är inte vår mening och inte heller vårt syfte med artikeln (20 juli). Argumenterande och förnuftsmässiga samtal kan göras på många olika sätt och det finns mycket inom kristen tro som kan dryftas på ett intellektuellt plan. Det är vi absolut inte främmande för.

Vi argumenterar självklart inte för att man inte får argumentera omkring olika ämnen överlag, vilket har påståtts i några trådar. Vi argumenterar omkring förhållningssätt till kristen tro där just den apologetiska hållningen att försvara tron bär på uppenbar inneboende problematik. Det vi vill sätta ord på när det gäller just apologetiken är alltså problemet i att söka logisk förklaring till något som i grunden är gudomligt, oförklarligt och grundat på tro, inte vetande.

Som troende anar vi något. Ett samband, en rytm, ett mönster av liv och gudomlighet i denna världen. En strimma av ljus och ett hopp om frälsning. Något som i grunden är svårt att greppa fullt ut med språket. Tron kan aldrig kräva en specifik uppsättning kognitiva resurser, varken för att kommuniceras eller för att bäras på insidan.

Det är detta som Första Korinthierbrevets författare uttrycker om och om igen: ”Guds vishet är en dårskap för världen”. Hur vi än försöker kommer det att krävas något annat än logiskt hållbara argument för att bära fram Jesu ärende i denna världen. En tro på något annat. Ett hopp om en annorlunda dimension i tillvaron. Mitt i en tid och en kontext där mycket går att förklara med vetenskapliga medel är trons styrka just att den finns och lever bortom ett bevisbart vetande. I mötet med det omgivande samhället kan kristen tro alltså i vår mening aldrig handla om att den andre ska bli utmanövrerad av vattentäta argument. Det är ett jagande efter vind att försöka göra vetenskap av tro på det sättet. För sådan är inte tron i sin essens.

Precis som vid Sykars brunn eller på vägen till Emmaus eller i mötet med en prostituerad handlar det om lyssnande och inkännande. Ett sant bejakande av den andre och en ödmjukhet inför livet och allas våra olika resor, vare sig vi är troende kristna, samarier, lärjungar eller sekulariserade svenskar. Det är inte flumkristendom. Det är radikal kristendom och medmänsklighet tydligt inspirerad direkt av Mästaren och Frälsaren själv –  Jesus Kristus.

Till sist vill vi åter lägga fokus på anledningen till att ursprungsartikeln kom till. Det som SEA (Svenska evangeliska alliansen) just nu vurmar för med kraft och ambition på alla fronter menar vi är kontraproduktion i sitt esse. Vi har alla tre livslång erfarenhet av kyrkan i olika samfund och sammanhang och inte minst av arbetet med unga människor. Vi har också själva varit unga och sett hur många av våra vänner lämnat engagemanget i kyrkan, inte sällan på grund av för högt ställda krav på rätt typ av tro, snäva åsiktsutrymmen och ett helt onödigt övermoraliserande omkring relationer, sex och samlevnad. Vi är helt enkelt trötta på att se människor lämna kyrkan istället för att komma till den och få utrymme att växa och upptäcka tron, oavsett vem man är.

I samtalet med flertalet av våra kristna vänner blir bilden så tydlig för oss alla. Om SEA och liknande röster får mer och mer inflytande i kyrkans värld kommer vi till slut att få se en allt mindre men tydlig subkultur växa fram. En liten frustrerad version av det som var tänkt att vara en storartad kärleksexplosion, långt över huvudet på alla slipade argument.

Peter Svärdsmyr, församlingspedagog och författare

Emma Wagner, tidigare missionär och ungdomsledare

Samuel Varg, edutainer och bloggare

Läs mer: Skapa inte kristen subkultur
Läs mer: Låt oss inte hylla okunskapen

Fler artiklar för dig