Debatt

Rätten att tycka fritt om antroposofin

All kritik pratas bort genom en massa ordvändningar och mystiska förklaringar, skriver Sigvard Svärd.

I ett debattsvar 27/7min artikel den 19/7 av Ursula Flatters och Anders Kumlander, företrädare för den antroposofiska Vidarkliniken i Järna, tycker jag en sak rimmar särskilt märkligt. Det att de å ena sidan närmast menar att jag inte kan ta mig rätten att beskriva antroposofin, och å andra sidan att de utifrån rörelsens anda framhåller "friheten att tänka fritt". Problemet är som alltid, att all kritik pratas bort genom en massa ordvändningar och mystiska förklaringar.

Nåväl, när teologie professor Helmer Ringgren tog på sig uppdraget att till första upplagan av Nationalencyklopedin (1989), skriva om antroposofin, då nämnde han vid namn två kritiska böcker, nämligen religionsforskaren professor Hjalmar Sundéns: ”En bok om Rudolf Steiner” och min två år tidigare utgivna bok: ”Den antroposofiska människosynen”.

Helmer Ringgren visste väl, att jag verkat som pingstpastor i Järna under flera år med inblick i den antroposofiska rörelsens olika aktiviteter där, och att jag inhämtat både kunskap från Rudolf Steiners stora utbud av skrifter samt fört samtal med många antroposofer. Under årens lopp har jag dessutom mött flera besvikna sökare och patienter som vägletts och vårdats inom det antroposofiska.

I början av juli i år meddelade Stockholms läns landsting att man inte kommer att förlänga avtalet med Vidarkliniken som gäller rehabilitering med intergrativmedicinska, vetenskapligt oprövade alternativ, det vill säga brist på evidens. Så gör nu även Västra Götalandsregionen. Och redan i april fattade Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd beslut om att inte förlänga sitt avtal med Vidarkliniken.

Det avtalet omfattar rehabilitering och behandling för patienter med svåra somatiska sjukdomar, smärttillstånd, stressrelaterade tillstånd och palliativ vård (smärtlindring och livskvalitet).

Flatters och Kumlander tecknar i sin artikel att somligt av Rudolf Steiner "kan förpassas till historien". Men så sent som 1995 gav det antroposofiska förlaget i Järna "Telleby bokförlag", ut Steiners "Läkepedagogisk kurs". I den skriver han exempelvis på sid. 82, 83: "Vi gör gudarnas arbete. Det kräver särskilt mod. Andlig ingivelse kommer från vänster eller höger." Eller på sidan 24: "Blodets strömmande genom levern är av särskild betydelse för själslivet. Sjukdomarnas orsak finns i blodets rörelser och det gasformiga som genomströmmar levern."

Sigvard Svärd

Fler artiklar för dig