Debatt

Kristna är visst under attack

Faktum är, Göran Rosenberg, att kristna i dag är den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Det skriver Europaparlamentariker Lars Adaktusson.

Facebook-kampanjen "Mitt kors" fortsätter att vålla debatt. I en replikväxling med prästen Annika Borg hävdar författaren Göran Rosenberg (Expressen, 14/8) att världens kristna inte är under attack.

Det är ett påstående mot bättre vetande.

Faktum är att kristna i dag är den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Enligt den sekulära människorättsorganisationen International Society for Human Rights riktas 80 procent av all religionsförföljelse mot troende kristna.

Den internationella hjälporganisationen Open Doors uppskattar att över hundra miljoner kristna runt om i världen är drabbade. Amerikanska Pew Research Forum rapporterar att förföljelse mot kristna pågår i minst 110 länder.

I den klargörande boken "The global war on Christians" (Penguin Random House, 2013) beskriver författaren John Allen den pågående förföljelsen mot kristna som den mest dramatiska händelsen inom religionens värld under tidigt 2000-tal.

”Så utbredda och systematiska är attackerna mot kristna att de utgör ett globalt krig. Övergreppen är i sig den överlägset största utmaningen när det gäller brott mot mänskliga rättigheter i världen”.

Det är mot denna dystra bakgrund som arbetet och opinionsbildningen för förföljda kristna ska ses.

Att offren oftast plågas i tysthet gör att omfattningen av problemet under lång tid varit okänt för den stora allmänheten. Samtidigt som trakasserierna, övergreppen och mördandet pågår har medier och opinionsbildare valt att förringa och relativisera.

Göran Rosenbergs påstående att kristna inte är under attack är en illustration på just detta. I stället för att delta i opinionsbildningen mot det oerhörda som sker angriper han initiativtagarna till Facebook-kampanjen "Mitt kors" som vill stödja och uppmärksamma de utsatta.

Med hänvisning till inkvisitionen och den antijudiska hetspropagandan ifrågasätter Rosenberg om det kristna korset kan tolkas som symbol för solidaritet med de kristna offren för islamistisk terror.

”Mindre uttalat görs korset därmed till symbol för en solidaritet som gör skillnad på offer och offer, på offer som är födda i en religion och offer som är födda i en annan.”

Det vill säga; att explicit lyfta fram förföljelsen av kristna blir i Rosenbergs föreställning synonymt med att förneka förföljelsen av andra. Att lyfta fram korset som symbol för solidaritet med förföljda kristna blir en del av ett pågående religionskrig.

Att aktivt kristna i sin religionsutövning och sitt samhällsengagemang för alltid ska kopplas till historiska förbrytelser bygger på arvsyndstänkande och en uppfattning om förutbestämd fördömelse – dessbättre är det få som i dag omfattar det synsättet. Att exempelvis dagens tyska medborgare skulle vara medskyldiga till nazismens illdåd och inte med stolthet kunna hissa den tyska flaggan är för de allra flesta en befängd tanke.

Ändå är det korståg, europeisk kolonialism och västerländskt maktmissbruk i en mindre upplyst tid som Rosenberg lyfter fram i sin degradering av kristenhetens främsta symbol. I exponeringen av korset ser han en politisk agenda ”vars mest förutsebara konsekvens är en ökad polarisering mellan kristna och muslimer”.

Med andra ord; göm korset, slopa bekännelsen och sakramenten, kristen tro provocerar och leder till religionskrig.

Kristendomen är världens största religion – och den växer. Men tvärt emot kulturvänsterns föreställningar om ett västimperialismens religiösa redskap är det varken i Europa eller USA som kristendomen är starkast. Två tredjedelar av världens 2,3 miljarder kristna lever i dag utanför västvärlden, flest kristna finns bland fattiga och förtryckta grupper i Latinamerika och Afrika.

Utan att ta till sig detta faktum går det att som Göran Rosenberg måla upp bilden av religionskrig mellan väst och islam. Men det är i grunden kontraproduktivt, destruktivt och felaktigt – lika felaktigt som det är att bortse från att förföljelse av kristna inte enbart äger rum i muslimska länder.

Utan tvekan är islamism den främsta och vanligaste drivkraften bakom övergreppen mot kristna. Men fullt jämförbar vad gäller ondska och brutalitet är kommunismen och den statsimplementerade ateismen, liksom hindunationalismen och den radikala buddismen.

Avslutningsvis; enligt Göran Rosenberg symboliserar den nuvarande påvens kors något annat än det kors som Sveriges kristna uppmanas ha runt halsen för att visa solidaritet med förföljda kristna.

Det är den påve som före Europaparlamentet, brittiska underhuset, amerikanska kongressen och Vita huset definierade övergreppen mot Mellanösterns kristna som folkrättens värsta och mest avskyvärda brott, folkmord.

Den påve som uttalat att han själv runt halsen bär det kors som tidigare tillhörde den irakiske prästen Ragheed Ganni – martyren som kallblodigt avrättades när han vägrade konvertera till islam och stänga sin kyrka i Mosul.

Lars Adaktusson

(KD), Europaparlamentariker

Fler artiklar för dig