Debatt

Walter: Inte min egen tolkning

Replik till: Felaktig tolkning, Mona Walter

Mainstream islam är tydlig med vad islam är. Som företrädare för en liten minoritet av världens muslimer, illa sedd av majoriteten, kan Kashif Virk knappast ses som företrädare för den dominerande riktningen inom islam.

Virk säger att ”Walters tolkning av både Koranen och sunnah är grovt felaktig”. Saken är den att jag inte gjort någon egen tolkning. Jag håller mig till den tolkning de främsta lärda inom islam gjort i sharia (fryst i början av 800-talet), som är en syntes av Koranen och sunnah.

I Kairodeklarationen fastslog samtliga muslimska länder att mänskliga rättigheter skall underställas och tolkas enligt sharia. Så sent som 2006 fastställde i koncensus (ijma) de främsta lärda inom sunni, shia och sufi att de, som underkastar sig sharia, är muslimer. Det innebär enligt islamisk doktrin och sharia att de måste följa sharia i sin helhet.

Mona Walter

Läs mer: Mona Walter: Islam accepterar inga läroavsteg

Läs mer: Mona Walter delar världsbild med IS

Läs mer: Mona Walter: Islam avhumaniserar kristna

Läs mer:

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig