Debatt

Kyrkan ska leda utvecklingen

Vi behöver fundera på nackdelarna med ny teknik, men framförallt behöver kyrkan bli bättre på att hantera den och leda dess utveckling. Det skriver Johan Eriksson.

Det är ofta lättare att kritisera någon som aktivt gör något som man tycker är fel än att kritisera någon för att den inte gör något. Det är lite så jag upplever att kyrkan förhåller sig till utveckling, det vill säga kritiserar vad som görs fel i stället för att kritisera det man själv inte gör.

En sak tror jag vi alla är överens om: Världen förändras och utvecklas hela tiden. Precis som allt som finns i världen i dag så har alla nya saker två sidor, en bra och en dålig.

Vatten är livsnödvändigt, men för mycket vatten rubbar saltbalansen i kroppen. Inredning är roligt, men kan lätt bli en avgud. Mobilen kan rädda ditt liv, men den kan också stjäla uppmärksamhet.

Eftersom alla saker är både bra och dåliga blir det viktigt att snabbt testa nya saker för att lära sig hur man maximerar det bra och minimerar det dåliga med dem. För att lyckas krävs det att man har en ambition att leda utvecklingen.

Låt oss till exempel titta på digital teknik som nu utgör en stor del av människors liv. På det här området ser jag ofta en skepticism från kyrkan när det gäller exempelvis tv-spel, sociala medier, mobiltelefoner, data, drönare, robotar och artificiell intelligens.

Jag menar att den enda långsiktigt hållbara strategin för kyrkan är att snabbare än andra kasta sig in i ny teknik för att lista ut på vilket sätt den kan användas till något bra. Då kan vi leda utvecklingen i stället för att kritisera den utveckling som andra leder. Har vi valt att inte försöka leda tycker jag inte heller vi har rätt att klaga när det inte blir som vi vill.

Ett av många exempel är när jag söker på "meningen med livet" på min mobil. Då kommer inte en enda kyrka upp på första sidan av sökresultatet. Jehovas vittnen är på sista plats, och i övrigt är det en rapport från Expressen, en artikel i Svenska Dagbladet samt några bloggar.

Jag väljer att anta att de flesta­ församlingar skulle tycka att det är relevant att finnas med och vittna om Gud för sökare som med sin mobil inom 500 meter från församlingen söker­ på ”meningen med livet”. Detta­ i en värld där vi i genomsnitt kollar mobilen mer än 85 gånger per dag vilket enligt en artikel i Daily Mail innebär att vi sammanlagt tittar på mobilen en tredjedel av vår vakna tid.

Ändå finns inte kyrkan där. Jag menar att det beror på att kyrkan inte haft som ambition att leda samhällsutvecklingen och att innovation därför inte varit en del av kyrkans DNA. Därför har vi inte brytt oss om att undersöka människors beteende online, vilka verktyg som finns för att möta sökare, och ens fått upp ögonen för möjligheten att finnas där i folks mobiler.

Vi kan inte förvänta oss att varje liten församling ska kunna leda utvecklingen digitalt. De kan göra mycket, men inte allt. Däremot finns det mycket att göra på samfundsnivå. Här är några frågor som jag tycker att varje samfund borde ha ett väldigt bra svar på:

Har varje församling fått tydlig hjälp med hur de kan maximera användningen av digital teknik?

Finns ni där när människor söker existentiella svar online?

Betalar ni som samfund för saker som ordbehandlingsprogram och samarbetsverktyg när det i dag finns gratis lösningar så pengarna kan läggas på annat?

Vad ska ni lära er nästa vecka om digital teknik?

Vilka kyrkor är bäst i världen på digital teknik och hur lär ni er från dem?

Om man som samfund inte känner att man har bra svar på dessa frågor 2016 så börjar det bli dags att på allvar fundera på hur man kan bygga en starkare innovationskultur så att man kan leda i områden som uppenbarligen är en så stor del av samhällsutvecklingen och människors liv. Tekniken bidrar bland annat till att det är lätt att se vad andra gör.

Ta exempelvis en titt på Life Church i USA som bland annat skapat världens mest använda Bibel-app, med namnet YouVersion, och en gratis resursbank för församlingar över hela världen i Open Church.

Hur många församlingsledare i Sverige har en mentor i Life Church?

Vi behöver givetvis också diskutera nackdelarna med ny teknik. Absolut, det är viktigt så att vi inte går i uppenbara fällor. Med det sagt, hur kyrkan i Sverige inte leder digital utveckling lämnar mycket att önska.

”Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt…” Så skrev Jesaja (Jes 43:18-19) för flera tusen år sedan och principen gäller än.

Låt oss kasta oss in i all ny teknik och lista ut snabbare än alla andra hur vi kan använda den för att bygga församling. Den kommer vare sig vi vill eller inte, så vi kan lika gärna göra något bra av den.

Johan Eriksson­,

serie­entreprenör

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig