Debatt

Bibeln släpptes inte ner färdig från himlen

Jag har just läst Anders Gerd­mars svar på en debattartikel av Lucas Eriksson (Dagen 6 och 9 september). Utan att direkt ge mig in i den debatten, slås jag igen av känslan att många från den “frikyrkliga sidan” och flera svenskkyrkliga människor tycks tro att Nya testamentet (NT) kom ner fix och färdig från himlen. Men så kan ju knappast vara fallet med en docent i NT:s exegetik som Anders Gerdmar?

Muslimerna tror att Koranen kom ner färdig från himlen och Muhammed, som sägs ha varit analfabet, skrev ner allt ordagrant på arabiska (Koranen får väl egentligen bara läsas och läsas upp av de rättrogna, på det språket). Genom ängeln Gabriels försorg.

I den judiska och kristna världen uppfattar man inte Bibelns tillkomst på samma sätt. Det tog en avsevärd tid att färdigställa den hebreiska Bibeln, kortare tid att sammanställa de nytestamentliga skrifterna till en bok. Samtidigt var i båda fallen många människor involverade, som författare och redigerare.

Ingen har väl egentligen påstått att den helige Ande har skrivit Gamla testamentet (GT) och NT. Däremot sägs de heliga texterna vara inspirerade av Anden, det vill säga ytterst av Gud själv.

NT sammanställdes några århundraden efter Kristus, av den odelade Kyrkans teologer, det vill säga innan kyrkan delades upp i öst och väst (ortodoxa och romerska katoliker). NT bygger på brev och muntliga och skriftliga berättelser om Jesu liv och undervisning. Man bestämde vilka skrifter som skulle få vara med i NT och vilka som inte kunde godkännas som kanoniska böcker (ordet kanon kommer från grekiskan och betyder måttstock, regel eller norm).

Sammanfattningsvis talar­ vi här om en biblisk tradition, som resulterade i en bok, NT. Skiljelinjen mellan katoliker och protestanter gäller om Gud avslutade uppenbarelsen i och med NT:s färdigställande eller om det är en fortgående uppenbarelse.

Klart är i alla fall att det var människor som skrev ner de heliga texterna, ingenstans påstås det att GT och NT kom ner som färdiga ”produkter” från himlen.

Därför är det inte särskilt konstigt eller upprörande att det förekommer en del skillnader mellan till exempel de olika evangeliernas berättelser om Jesu liv och undervisning.

Tvärtom styrker det texternas trovärdighet, menar jag! Det bevisar nämligen att NT inte är en tillrättalagd bok, av någon censor. Tvärtom är NT en dynamisk skrift som berättar en sann historia om Jesus och den första församlingens tillkomst och liv.

I det här fallet borde vi kristna lära oss av de judiska lärde att öppet diskutera texterna, inte ifrågasätta dem men diskutera olika möjliga tolkningar. Nya testamentet tål det!

Bosse Divander, präst

Fler artiklar för dig