Debatt

Borde inte Pingst be om förlåtelse?

Jag läser med stor glädje hur församlingen Livets ord ber om förlåtelse till alla dem som blivit sårade och orättvist behandlade genom åren.

Det märkliga är ju att aldrig denna insikt funnits inom Pingströrelsen. Alla de dumheter som gjordes mot framför allt den kvinnliga delen av församlingen.

Allt detta skedde med stor auktoritet över hela landet och med Pingströrelsens grundare och ledare Lewi Pethrus som högsta ansvarig.

Att detta inte diskuteras överhuvudtaget har förmodligen sin grund i att fortfarande, flera generationers efter hans död, så är Lewi Pethrus inom rörelsen ”helgonförklarad” och därför vill ingen ta upp detta känsliga ämne!

Under 1950- och 60-talet så var – som alla vi som var med då känner till – otroligt mycket syndigt. Men vissas saker var extra syndiga:

• Om kvinnan klippte sitt hår kort.

• Om kvinnan var med bland ”sångarna” i en kortärmad blus.

• Om kvinnan blev med barn innan äktenskapet.

• Om kvinnan... med mera, med mera.

Det finns i dag väldigt många – framför allt kvinnor mellan 60 till 80 år – som på grund av ovanstående blev uteslutna ur pingstkyrkan och även otroligt många män som av olika diffusa anledningar blev uteslutna.

Varför ber inte pingstkyrkan om förlåtelse för sina gamla synder?

Jan Hellström

Fler artiklar för dig