Debatt

Prioritera äldre i valstrategin

I dag lever nästan en kvarts miljon svenska pensionärer under EU:s fattigdomsgräns (11 830 kronor efter skatt). Andelen­ fattiga äldre har nästan fördubblats på tio år. Vad avser KD att göra åt det? Det undrar Sune Olofson.

2006 uppgick antalet fattigpensionärer till 125 000. 2016 har siffran stigit till 231 500 och kan bli ännu högre. I Kristdemokraternas strategidokument inför valet 2014 fanns inte en enda rad eller punkt om betydelsen av att satsa på äldrefrågorna. I den 17-sidiga utvärderingen av valet nämns inte denna brist överhuvudtaget.

Men i den stora medlemsenkäten efter valet anser medlemmarna att den orättvisa pensionärsskatten (tillsammans med integrations- och invandringspolitiken) var ett utav ”sänkena” för partiet i valrörelsen. Det vill säga medlemmarna inser att partiet hårdare borde ha drivit äldrefrågorna och särskilt pensionärsskatten.

Men partiets ledning tycks ännu inte ha äldrefrågorna högt på dagordningen.

Nu måste det bli ändring på det.

Seniorförbundets erfarenhet är att när man i partiets beslutande organ sökt att lyfta äldrefrågorna har man mötts av artiga medgivanden men konkreta åtgärder inför och under förra valet var få.

Nu har ett nytt strategidokument antagits inför valet 2018. Nu heter det:

”Partiets valstrategi är att vinna en större andel av den beskrivna målgruppen. Denna målgrupp är redan i dag en stor del av våra nuvarande väljare. De uppskattar Kristdemokraterna för (...) att vi sätter äldre samt deras behov, värdighet och frihet före systemets behov.”

Detta är mera ett konstaterande än ett strategiskt mål. I redovisningen av partiets målgrupper nämns företagare, jordbrukare, tjänstemän och SACO-medlemmar men inte pensionärer.

Kristdemokraterna har alltför länge legat runt 2,5 – 3,5 procent i väljarundersökningar. I den senaste Sifoundersökningen stannade partiet på 3 procent. Läget är utomordentligt allvarligt. Denna vecka avser partistyrelsen att samtala om vägval och prioriteringar inför valrörelsen 2018.

Det finns starka skäl för Kristdemokraterna att prioritera äldre och deras behov i strategiska dokument och utvärderingar. I dag är närmare 2 miljoner medborgare över 65 år och drygt 2,1 miljoner lyfter allmän pension. Det är en stor och växande grupp; prognosen till 2020 är att antalet pensionärer ökar med nästan 200 000.

Äldre är även dåligt representerade på valbara platser på partiets riksdagslistor. Fler äldre behövs i riksdagen och andra beslutande organ för att särskilt tillvarata äldrefrågorna.

KD bör inför valet 2018 konkret och tydligare rikta valbudskap till gruppen äldre. Fattigpensionärerna borde vara en självklar prioritering, merparten är äldre, ofta ensamstående kvinnor och invandrare. Inom äldrevården och omsorgen finns enorma behov.

Men alla äldre är inte sjuka. ”Äldrepolitik är mer än äldreomsorg”, som kristdemokraten Ulf Lönnberg så riktigt anger på sin blogg. Äldre kan inte buntas ihop när de fyller 65 och plötsligt få samma behov och förväntningar. Merparten har många friska år framför sig, andra drabbas av krämpor, ensamhet och sjukdomar.

Äldrepolitiken måste formas så att den passar alla grupper av äldre, att den bekämpar varje form av ålderdiskriminering och stimulerar till fortsatt arbete för den som orkar och vill.

Här några exempel på vad KD kan överväga i konkreta åtgärder:

Lika skatt på pension och lön. Kan finansieras med höjd skatt på alkohol, tobak och spel.

Högre bidrag och stöd till fattigpensionärerna, alternativt lägre skatt.

Lägre skatt för dem som vill jobba efter 65.

Studiestöd upp till 61 år.

Ingen reavinstbeskattning för dem som fyllt 65 år och ägt sin bostad i tio år. För att undvika inlåsningseffekter.

Utveckla RUT-tjänsten för äldre.

Inrätta en Äldreombudsman.

Utred och inför statliga normer för servicenivå på alla äldreboenden.

Utred rätt antal platser på äldreboenden. Under 2000-talet har Sveriges kommuner avvecklat 32 000 så kallade ålderdomsplatser samtidigt som antalet äldre, sjuka och ensamma har ökat. Allt fler äldre hänvisas till hemtjänst. Här krävs ett återställande.

Sune Olofson­, medlem i KD Solna och medlem i Senior­förbundet KD

Fler artiklar för dig