Debatt

Lucas Eriksson: Har inte skrivit för att bevisa att Katolska kyrkan har rätt

Lucas Eriksson

Svar till: Katolska trädet måste ansas

Slutreplik: Jag tror på Guds ord som är Kristus själv: "Ordet var hos Gud och Ordet var Gud … Ordet blev kött och bodde bland oss" (Joh 1:1,14). Detta Guds ord överlämnade sin lära en gång för alla (Jud 3), och detta muntligt. Mycket av detta skrevs sedan ner medan annat fördes vidare muntligt (2 Tess 2:15), exempelvis­ vilka skrifter som var pålitliga och hur dopet skulle utföras.

Jag har inte skrivit för att bevisa att den Katolska kyrkan har rätt, utan jag har reagerat på hur Anders Gerdmar vilseledande och felaktigt presenterat fakta i sin bok.

Gerdmar har fortsatt med detta i sina artiklar.

Citatet ur ”The Canon Debate”­ är taget ur sitt sammanhang då Harrington talar om den judiska kanon som utvecklades­ först efter Jerusalems förstöring. Harrington säger­ inte att inga judar betraktat apokryfiska skrifter som heliga.

Gerdmar säger också att Henoks bok inte är en apokryf utan en pseudepigraf.

Jag vill därför påpeka att Gerdmars eget samfunds studiebibel kallar Henoks bok för apokryf (Svensk studiebibel, Livets ord förlag, 2 upplagan, s. 1515). Att Henoks bok är en apokryf utesluter inte att den också är en pseudepigraf.

Bibeln är inte alltid lätt att förstå och ärliga människor kan komma till olika slutsatser. Luther och Lewi Pethrus läste samma bibel men kom till olika slutsatser ifråga om barndop.

Av detta skäl måste det finnas diskussioner om hur vi kristna ska förstå vår tro, men all diskussion måste grunda sig på korrekt fakta ärligt presenterad.

Lucas Eriksson, juriststudent

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig