03 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ansvarstagandet – vart tog det vägen?

Jag trodde jag bodde i ett modernt land, ett land där ekonomer, administratörer och politiker arbetade enligt tydliga regelverk, ansvarsfullt, långsiktigt och med det allmännas bästa för ögonen. Och där de självklart såg underhåll av dyrbar och för samhället livsviktig infrastruktur som något alldeles grundläggande.

Så döm om min förvåning när jag får höra att Trafikverket planerar sänka hastigheten på 69 järnvägslinjer nästa år. De bedömer det vara nödvändigt på grund av bristande underhåll. Det kan inte vara sant! Hur hamnade vi här? Först visste jag inte om jag skulle skratta eller gråta. Sedan grät jag.

Anika Agebjörn

Fler artiklar från Debatt