Debatt

Samvetsfrihet nu, för barnens skull!

Sverige är ett land som vägrar att följa de allmänna­ mänskliga rättig­heterna, skriver Anna Helena Emdenborg.

Tankefriheten är den bärande delen i Deklarationen av de mänskliga rättigheterna som blir rättsligt bindande för medlemsländer genom International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), där tankefrihet finns under Artikel 18:

”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och iakttagande.”

Rätten till samvetsfrihet är också reglerad genom artikel 9 som gäller för Europarådets medlemsstater.

Vidare finns i europeisk rättspraxis rätten till samvetsfrihet, stärkt av Europarådets resolution 1763 om samvetsfrihet för vårdpersonal, som fastslår att ingen person, sjukhus eller institution ska tvingas utföra eller medverka till abort, dödshjälp eller någon annan handling som kan orsaka döden för en människa, ett mänskligt foster eller embryo. Det slås också fast att ingen ska diskrimineras om man vägrar medverka till något av detta.

Men denna rättighet finns inte i Sverige!

Sverige är ett land som vägrar att följa de allmänna mänskliga rättigheterna avseende tankefrihet och därmed också samvetsfriheten samt även Europarådets nionde artikel som i sin första del säger att alla har rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religion. Med påföljd att barnmorskor tvingas se på när ett barn kämpar för sitt liv i över en halvtimme efter en abort och förbjuds att rädda dess liv, såsom skedde nyligen!

Hur kommer det sig att vårdpersonal ännu inte har fått sina fri- och rättigheter avseende samvetsfriheten, så att de kan slippa delta i något så barbariskt?

Varför blir det inte en folkstorm i pressen till förmån för barnet som kämpade för sitt liv och lämnades att dö inför ögonen på vårdpersonalen?

Detta får inte upprepas någonsin igen!

Ett samhälle som inte fördömer en sådan händelse, som borde rubriceras som barnamord, är ett samhälle med en förvrängd syn på människans oförytterliga rättigheter till liv.

Det är ett samhälle som inte mer försvarar och beskyddar de mest sårbara och utsatta - barnen! Ett samhälle där de som utbildar sig för att hjälpa barn till världen nu ska tvingas delta i att ta livet av dessa är fel. Trots att Barnkonventionen stödjer barnens rätt till liv och rätten till liv även försvaras av de Allmänna mänskliga rättigheterna samt av Europarådet.

Ingen människa, vårdpersonal eller annan, ska behöva utsättas för tvånget att behöva medverka till att ta ett barns liv.

Jag kräver att rättigheterna till samvetsfrihet införs nu och att barnen äntligen får sin rätt till liv försvarade av Sveriges regering!

Anna Helena Emdenborg

Fler artiklar för dig