Debatt

Livsmedel och skog – garant för Sverige

Det som hindrar den svenska bonden att leva på sina livsmedel är importen av varor.

De svenska jord- och skogsbrukarna är de viktigaste producenterna inom svenskt näringsliv. Jordbrukarna levererar närproducerade livsmedel av hög kvalitet och skogsägarna förser genom skogsindustrin svenska staten med exportintäkter på cirka 100 miljarder per år.

Mjölkbönderna har en särställning eftersom de levererar vårt viktigaste livsmedel och varje mjölkproducent sysselsätter minst ytterligare fem personer i sin verksamhet. Mjölken är den dryck som innehåller mest näring i förhållande till klimatpåverkan.

Dessutom levererar mjölkbönderna kött av bästa kvalitet och köper foder till sina djur för ansenliga belopp, vilket ger positiva injektioner till svenskt näringsliv.

Överskottet av mjölk på världsmarknaden får en bitter smak när man betänker att det finns 700 miljoner människor i världen som lider av svält och fattigdom.

Här finns det möjlighet för EU att visa sina muskler i stället för att använda vår svenska riksdag som ett transportkompani för sina detaljstyrningar.

När den franske jordbruksministern talar om ”oss” så menar han de franska bönderna. När den finske kollegan talar om lantbruksnäringens villkor så menar han produktionen av jord- och skogsprodukter hos de finländska företagen. Sveriges landsbygdsminister och vår riksdag deklarerar vårt förhållande till EU!

Det som hindrar den svenska bonden att leva på sina livsmedel är importen av varor som om de producerats i Sverige med samma metoder skulle bli polisanmälda. Vår export av arbetstillfällen till utlandet ger de svenska bönderna sämre lönsamhet och statskassan mindre intäkter.

När det gäller vårt skogsbruk så finns råvaran till biodrivmedel i överflöd i Sveriges skogar. För att få igång produktionen måste riksdagen locka fram investerare genom att skapa långsiktiga spelregler och inte skattepålagor. Stödet till teknik och forskning måste mångdubblas om vi skall fortsätta klara den utländska konkurrensen.

I dagens mediebrus får våra duktiga tekniker och forskare stå tillbaka för beskäftiga ekonomer, så kallade räknenissar, med astrologiska synpunkter.

Landsbygdspartiet oberoende är berett att ta sitt ansvar och omvandla teorier till praktisk och nyttig verksamhet utan onödiga regelverk. Vår målsättning är ökad sysselsättning genom att ta hem produktionen och därmed få en förbättrad handelsbalans. Kärnan i svensk näringslivsutveckling är en stabil och kraftfull landsbygdsutveckling.

För Landsbygdspartiet oberoende (LPO)

Erika Sörengård, partiordförande, Ervalla

Alf Karlman, Stora Sundby

P-O Lindgren, Hållsta

Erland Nilsson, Råneå

Magnus Malmsten, Norrtälje

Tjern Inga Wall, Särna

Pia-Maria Johansson, Nora

Pierre Ländell, Horn

Monica Björsell, Svenljunga

Arne Gunnarsson, Strömsnäsbruk

Hans Boström, Hallen

Margot Hansen, Åshammar

Claes Littorin, Knutby

Åke Karlsson, Kolmården

Gunilla Fluur, Näsåker

Cecilia Kähäri, Storfors

Michael Richter, Linderöd

Roger Stupis Andersson, Råneå

Fler artiklar för dig