Debatt

Vi kanske behöver städa i våra gudstjänster?

Det var i sommarens spanska värme som jag satt i den lilla kyrkan. Folk från olika delar av världen samlades till gudstjänst.

Inga instrument eller någon kör, bara prästen som hälsade oss välkomna.

Allt var bara en enda förväntan – att tillsammans dela Guds ord och gemenskapen. Några enkla sånger sjöng vi tillsammans, några bibelord lästes av en lekman innan predikan från Matteusevangeliet.

Vi bad Fader vår, alla samtidigt och på sitt eget språk, hälsade på de närmaste runt omkring­ oss och önskade varandra Guds frid. Därefter deltog vi i en gemensam nattvardsgång.

Jag har bevarat denna gudstjänst i mitt hjärta eftersom Guds ande var så påtaglig.

Denna upplevelse gav mig en del att reflektera över. Hur ser våra gudstjänster ut i dagens kyrka? Kanske kan det vara nyttigt att städa ibland. Vad lägger vi mest fokus på, finns det inslag i gudstjänsten som skymmer Gud?

Vi älskar sång och musik i alla dess former men det viktigaste är kanske att skapa en gudstjänst där allt som sker har till uppgift att förstärka dagens evangelietext. Vi kanske skall lita och tro mer på Guds ords kraft än på vår egen uppfinningsrikedom och underhållningsförmåga.

Vi lever i en värld full av information som ibland även tar över kyrkorummet, och kanske stör lite av det verkliga innehållet i gudstjänsten.

Man brukar säga att allt som är äkta är vackert och att allt som är äkta berör. Vi vill bli berörda av Guds ord som får leva kvar i våra hjärtan, precis som jag själv blev berörd i den lilla kyrkan i den spanska byn – ett Gudsmöte!

Bengt Eriksson, sångförfattare och musiker

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig