Debatt

Mission kräver ökat bibelbruk

Sekulariseringen innebär en fantastisk missionsmöjlighet för den kristna församlingen – om hon får ordentligt fatt i Bibeln på nytt. Det skriver ledningsgruppen för Bibelfestivalen 2016.

Enligt färska siffror från SOM-institutet sjunker gudstron i Sverige. 2015 uppgav 41 procent av svenskarna att de tror på Gud jämfört med 47 procent fem år tidigare. Och endast en fjärdedel av befolkningen har besökt åtminstone en gudstjänst under de senaste 12 månaderna; förmodligen i samband med första advent. Andelen som engagerar sig i kyrkan veckovis är betydligt lägre.

Sverige kan inte längre ens nominellt sätt ses som ett kristet präglat land. Givetvis är minskningen av gudstron en del av sekulariseringen­ och att kyrkan­ inte längre är en självklar del av svenskarnas medvetande. Samtidigt är det en fantastisk missionsmöjlighet­ för den kristna församlingen.

Nostalgi är ingen dygd. Det finns ingen anledning att titta bakåt; den som är kristen måste vara framtidsinriktad. I takt med att Bibelns begreppsvärld minskar i svenskars medvetande, är de inte längre tyngda av fördomar och förutfattade meningar.

Som Mark Carlsson, präst i Betlehemskyrkan (EFS), i Stockholm, kommenterade SOM-institutets siffror: ”I takt med att kunskapen om kristen tro i samhället minskar, finns tecken på att folk blir mindre fördomsfulla och mer ’nollställda’ gentemot tron, och därmed kanske mer öppna för evangeliet.”

Vad som krävs är dock en större förankring i Bibeln än i kulturen, och därmed ett större engagemang för dess relevans.

1800-talets stora folkväckelser med ett ökat missionsintresse utmärktes av ett bibelläsande. Som en naturlig följd kom rörelserna att kallas "Läsare". Idéhistoriker har kunnat visa att för Sverige som land ledde bibelläsandet till att läskunnigheten ökade och att en folkbildningskultur utvecklades. Detta hade även betydelse för den demokratiska utvecklingen. Samtidigt kan bibelläsandet inte reduceras till ett instrument för samhällsförbättring. Bibelns anspråk är mycket större.

Varje generation bibelläsare konfronteras med frågor som rör Bibelns relevans, tillförlitlighet och auktoritet. För de första kristna var Skriften "till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv" (2 Timotheusbrevet 3:16). Vilken roll har den idag? Är Bibeln fortfarande relevant för dagens och morgondagens läsare?

Ingen annan bok har uppmuntrat, tröstat, påverkat och provocerat så mycket och så många som Bibeln. Böckernas bok har förvandlat liv, förändrat samhällen och inspirerat kulturer i århundraden. Även om många försökt stoppa dess inflytande och spridning, fortsätter Bibeln att göra avtryck runt om i världen. Detta vill vi fira i Örebro den 21-22 oktober då vi bjuder in till Bibelfestivalen 2016.

Bibeln har inte spelat ut sin roll och i takt med att bibelläsandet är på nedgång behöver kristna församlingar gemensamt peka på dess relevans i dag. Det är nu vi bäddar för morgondagens bibelläsande­ och väckelserörelser i en alltmer ateistisk och agnostisk kultur.

Anders Blåberg, generalsekreterare Svenska bibelsällskapet

Mikael Tellbe, docent och högskolelektor i Nya testamentet Örebro Missionsskola

Moni Höglund, komminister Nikolai församling, Örebro

Olof Brandt, generalsekreterare Bibeln idag

Tony Larsdal, präst och översättningssamordnare Svenska Folkbibeln

Isak Spjuth, ungdomspastor Filadelfia Örebro

Fredrik Wenell, lektor i Tros- och livsåskådningsvetenskap vid Örebro Teologiska Högskola

Jacob Rudolfsson, biträdande generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig