Debatt

Låt klimathoppet bli synligt

Om vi ska hinna bromsa klimatförändringarna är det bråttom. Men det finns hopp. Det skriver dagens debattörer som är arrangörer av Kyrkornas globala vecka.

Upphettning. ”Enligt Parisavtalet ska den globala medeltemperaturökningen hållas under två grader, och alla länder ska upprätta strategier för utsläppsminskningar.”. Det skriver arrangörerna av Kyrkornas globala vecka.

Vår planet blir allt varmare och klimatet alltmer oberäkneligt. Det drabbar framförallt människor som redan lever i utsatthet. Om vi ska hinna bromsa klimatförändringarna är det bråttom.

Men det finns hopp. Därför vill kyrkor och trosbaserade organisationer i Sverige uppmana församlingar och lokalföreningar att delta aktivt i omställningsarbetet.

Just nu pågår FN:s årliga klimatförhandlingar i Marrakech. För ett år sedan i Paris lyckades världens ledare äntligen enas kring ett bindande globalt klimatavtal.

Enligt Parisavtalet ska den globala medeltemperaturökningen hållas under två grader, och alla länder ska upprätta strategier för utsläppsminskningar. Finansiering från rika länder ska hjälpa mindre utvecklade länder att anpassa sig till klimatförändringarna. Parisavtalet trädde i kraft den fjärde november i år, då tillräckligt många länder hade ratificerat avtalet.

Detta är ett stort steg i rätt riktning, men trots det är det bråttom. Klimatförändringarna hotar möjligheterna till en rättvis och hållbar utveckling. Om vi ska hinna minska utsläppen i tid för att förhindra oåterkalleliga konsekvenser så måste alla hjälpas åt.

Många känner oro inför klimathotet. Det är viktigt att understryka allvaret i situationen, men som kristna är vi även kallade att sprida hoppets budskap.

Kyrkor och trosbaserade organisationer har en särskild roll att spela i den gröna omställningen. Vårt uppdrag är att förvalta Guds skapelse så att alla får del av dess gåvor. Klimatet är en av vår tids ödesfrågor, men det innebär också en stor möjlighet. I stället för att leva i oro har vi möjlighet att bygga hållbara, rättvisa samhällen där omsorgen om planeten och om varandra är central.

Omställningsarbetet behöver ske på alla plan, och det finns mycket som kan göras på församlings- och individnivå. Det kan handla om att minska energiförbrukningen i församlingshemmet, att införa en policy om hållbara transporter för att minska antalet resor med flyg och bil. Källsortering är en viktig och relativt enkel handling.

En annan åtgärd som har stor positiv inverkan på klimatet är att gå över till vegetarisk kost. När det gäller konsumtion är det bra att följa principen om att minska, återanvända och återvinna. Ta ett steg i taget och sträva alltid efter att göra mer.

Det finns många bra verktyg att ta hjälp av. Svenska kyrkans miljödiplomering används av församlingar och organisationer som vill arbeta med hållbarhetsfrågor på ett konkret sätt. Materialet "En skapelsevänlig församling" har tagits fram av Equmeniakyrkan i samverkan med Studieförbundet Bilda.

Genom ”Fair Finance Guide”, som bland andra Diakonia står bakom, kan du påverka din bank att ta större klimathänsyn med dina sparpengar.

Församlingar och individer kan också hämta inspiration från Kyrkornas globala vecka som pågår 13-20 november. Under en vecka varje år uppmärksammar kyrkor och organisationer globala rättvisefrågor, samtidigt och tillsammans. Temat­ i år, liksom förra året, är klimatet. Förra året deltog vi i påverkansarbetet inför klimatförhandlingarna i Paris. I år vill vi förmedla hopp i klimatfrågan. Mänskligheten står inför sin tuffaste utmaning hittills, men vi kan, vågar och måste ta oss an den.

”Hopp och tro är även i klimathotens tid de fundamentala livsvärden som kyrkan kan erbjuda. De är djupt invävda i varandra i en dynamisk enhet. Hoppet är missmodets moteld. Kyrkans tro har formulerats i tider av hot och förtryck, av människor som såg sig delaktiga i kampen mot onda krafter i tillvaron” (Citat ur ”Värna den jord som Gud älskar”, SKR).

Strategierna och visionerna finns för en hållbar värld, och det är hög tid att börja arbeta. Vi utmanar alla Sveriges kyrkor, trosbaserade organisationer och engagerade medlemmar att minska sin klimatpåverkan, informera andra om klimatfrågan och förmedla hopp om att en hållbar värld är möjlig.

Fotnot: Kyrkornas globala vecka är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisationer att uppmärksamma globala rättvisefrågor – samtidigt och tillsammans. Temat 2016 är "Jord att leva på – mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår". Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet är huvudmän för Kyrkornas globala vecka.

Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia

Lasse Svensson­, kyrkoledare Equmenia­kyrkan

Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna fredsrörelsen

Judy McCallum­, direktor Life & Peace Institute

Kerstin Enlund, förbundsrektor Studieförbundet Bilda

Henrik Grape, klimatexpert Svenska kyrkan

Anders Malmstigen, generalsekreterare Svenska missionsrådet

Karin Wiborn­, generalsekreterare Sveriges kristna råd

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig