Debatt

Sverige bör införa en koldioxidavgift

I dag lägger vi över enorma ekologiska och ekonomiska kostnader på framtida generationer.

Klimatavtalet som förhandlades fram i Paris för ett år sedan är på väg att träda i kraft i rekordfart världen över. Donald Trump försöker krampaktigt hålla kvar i en fossil energi som snart tillhör historien. Tyvärr är det inte bara den hållbara utvecklingen som går snabbt, även klimatförändringarna ökar snabbare än förväntat.

För Sveriges del kan viktiga roller framöver vara att bli ett föredöme, skaffa konkurrensfördelar och exportera lösningar. Vi kan hjälpa andra länder genom att visa vilka ekonomiska incitament som fungerar för att få ned utsläppen – samtidigt som välfärden ökar.

Vi kan också bidra genom att skapa en bra hemmamarknad för hållbara exportföretag, genom att införa ekonomiska spelregler som främjar en omställning.

Svenska företagare har den kunskap och vilja som krävs för att i stor skala producera och exportera miljövänliga innovationer. Det som behövs är konkreta lösningar på hur vi skapar effektiva och rättvisa incitament för att stimulera en sådan utveckling.

Vi på Klimatsvaret har ett konkret förslag som effektivt minskar utsläppen och som kan få ovanligt brett folkligt och politiskt stöd. Förslaget innebär att lägga en stadigt stigande avgift på fossila bränslen.

Detta är en enkel lösning som inte kräver mycket ny administration. Avgiften får sin effekt genom att fossilintensiva varor och tjänster blir dyrare.

Detta är ett mycket väl beprövat och effektivt sätt att förebygga koldioxidutsläpp och är egentligen inget nytt.

Det som är nytt är att vi föreslår att alla pengar som kommer in från avgiften betalas tillbaka till befolkningen, i lika stora delar.

Alla får samma utdelning oavsett vad man har för utsläpp. Utdelningen kommer direkt från de samlade inkomsterna från avgiften och sker en gång per månad, ungefär som barnbidraget.

Detta gör fossilintensiva varor och tjänster dyrare och de hållbara alternativen billigare. De hållbara företagen får konkurrensfördelar, vilket gör att utbudet ökar ännu mer och priset går ner. Utdelningen av avgiften gör att de flesta totalt sett går plus.

I och med att de med lägst inkomster oftast har lägre utsläpp blir avgiften också ekonomiskt utjämnande. Detta blir rättvist på så sätt att de som förorenar betalar för sina egna utsläpp, att de med lägst inkomster går med vinst, och att de företag som bidrar mer till samhällets utveckling får de konkurrensfördelar de förtjänar.

I dag lägger vi över enorma ekologiska och ekonomiska kostnader på framtida generationer. Vi behöver ändra de ekonomiska incitamenten så att det blir dyrt att förorena och billigt att leva hållbart.

Med en koldioxidavgift med utdelning har vi ett effektivt styrmedel med en bra grund för ett brett politiskt och folkligt stöd.

Frej Nicolaisen Sidén och Gustaf Glavå,

representanter för Klimatsvaret Göteborg, en del av det internationella nätverket Citizens Climate Lobby

Fler artiklar för dig