Debatt

Se barnen, Ebba Busch Thor

Jag vill vädja till dig som partiledare att försvara barns rätt till skydd i vårt land. Det skriver pastor Marianne Andreas i ett öppet brev till Kristdemokraternas Ebba Busch Thor.

Kära Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna har en lång tradition av att värna barnens rätt till skydd, omsorg och en trygg uppväxt. När vi ser att barnfamiljer tvingas fly hals över huvud från krigsdrabbade länder och att barn måste fly ensamma från farliga områden är det inte rimligt att världens rikaste länder stänger sina gränser.

Förra året bidrog jag på ett litet hörn i frivillighetsarbetet på ett ankomstboende i Sundbyberg.

En fantastisk stor grupp volontärer­ hjälpte till. Det var pensionärer, unga vuxna, medelålders­, ensamstående föräldrar, olika yrkesgrupper. Människor med olika bakgrund och språkkunskaper.

Tillsammans tog vi på oss gula västar och delade ut mat, lekte med barn, stavade på svenska ord, ordnade sängplatser, ordnade fritidsaktiviteter och bemannade ankomstboendet.

Det var så få anställda att det aldrig hade fungerat utan volontärinsatser.

Det skapade mening för många att få vara med och bidra i den märkliga tid då människor skyndade till vårt land för att söka skydd och trygghet. För det stora civila engagemanget nominerades alla de som varit med i arbetet omkring ankomstboendet i Sundbyberg till ”Årets Sundbybergare” och jag är stolt över det diplom som kom mig och hundratals andra till del.

Ett år senare ska samma vi vara med om att visa ut många av de ensamkommande barn som under året rotat sig något, fått familjer som tagit sig an dem, skapat relationer, lärt svenska och kommit lite till ro i skola och samhälle. Nu ska de utvisas till osäkra länder där ingen finns som möter upp, ingen erbjuder skydd eller trygghet.

Denna höst har jag haft alltmer svårt att förstå mitt partis tystnad. Jag är glad att Alf Svensson – bland annat i sin krönika i Dagen den 6 december – tagit bladet från munnen och med tydlig stämma talar om vad den kristdemokratiska grundinställningen är.

Men jag saknar din röst. Du har en unik ställning att tala för barnen denna vinter. Dina egna barn och ditt moderskap är en tillgång i ditt partiledarskap.

Som du och jag vill att våra barn och tonåringar ska bli bemötta så ska vi också bemöta barn och unga som kommer och söker skydd i vårt land.

I höst tar jag del av rörelsen #vistårinteut.

Det är en snabbt växande rörelse­ av människor som kräver:

1) Att Sverige återgår till att följa barnkonventionen

2) Att Sverige slutar tvinga barn i asylprocess att bevisa sin ålder för att få skydd

3) Att Sverige stoppar inhumana tvångsavvisningar

4) Att Sverige bara skriver återvändandeavtal med säkra mottagarländer

5) Att Sverige inför humana asyllagar

Kära Ebba Busch Thor, jag ger mitt politiska engagemang till Kristdemokraterna och jag vill vädja till dig som partiledare att försvara barns rätt till skydd i vårt land. Din röst kan förhindra inhumana tvångsavvisningar och lindra oro och ångest hos unga asylsökande och den krets av människor som bildat nätverk omkring dessa unga.

Vi går mot jul som är barnens högtid. Vi ska fira Jesusbarnets födelse, barnet vars familj snart efter födelsen måste fly till Egypten för att undkomma dödshot.

Min förhoppning och väd­- jan är att du tar armkrok med Alf Svensson och ger ett julbudskap som lever upp till barnkonventionen och de krav som #vistårinteut-rörelsen ställer.

Marianne Andreas­, lärare­ och pastor

Svar från Ebba Busch Thor: Jag kommer att fortsätta – för familjernas skull

Fler artiklar för dig