Debatt

Eldsjälar i Åre: Lokal integrationen med asylsökande är möjlig

I Åre har vi lyckats skapat en grogrund för människor att växa och trivas i. Det skriver Samuel Olofsson och Urban Widholm utifrån integrationsarbetet de står i.

1 av 3

Trafikolyckan var fruktansvärd och efterlämnade många chockade och svårt skadade. Bilköerna blev snabbt långa men alla förstod, även om en och annan suckade för att de inte kom förbi och därför blev försenade. För människor var skadade och då ökar förståelsen för avsteg från det normala.

Somliga lämnade sina bilar för att hjälpa till med ABC-grunderna – de kollade andning, blödning och chock. Ingen av dem frågade de skadade var de kom ifrån, utan frågor fick alla den akuta hjälp som de behövde.

Okej, parallellen kanske haltar men den hjälper oss ändå förstå vad som händer i en svår olyckssituation.

Till oss i Åre har det kommit många människor som har erfarenhet av fruktansvärda händelser. Chocken sitter kvar. Minnesbilderna av smärtan är tydlig. Frågorna om de skulle dra sig bort från platsen där smärtan var tydlig lever fortfarande i tankarna.

För att dra parallellen ytterligare ett steg skulle vi aldrig råda någon att gå på en motorväg, eller hur? Riskerna­ för olyckor ökar väsentligt med gångtrafikanter där. Ändå skickar våra myndigheter ibland­ människor till krigshärjade områden som är mycket farligare än en motorväg. Vi kan ju hoppas att politiker vaknar och förstår faran och kan ändra sina beslut, när fara föreligger för människor.

Hur gör vi i Åre för att människor ska trivas tillsammans trots sina skiftande bakgrunder? Hur kan människor som aldrig egentligen upplevt en kris synka med människor som upplevt de absolut största fasorna och smärtorna?

Det viktigaste för att människor ska kunna hitta varandra är språket. I Åre finns ett projekt som vi kallar Sprint.

Sprint innebär att varje flykting får lära sig svenska från dag ett under asylprocessen. Så fort de kommer inom Åre kommuns gränser är svenskan nyckeln till förståelse och integration. Integration handlar mest om att förstå sig själv. Utifrån sin egen förståelse kan man sedan förstå andras möjligheter, problem och framtidsvägar.

Språket öppnar möjligheterna att få ett arbete. Arbete med egen inkomst skapar förutsättningar för att kunna ha en egen bostad.

Så enkelt allt låter när man beskriver det på ett papper.

Men om sanningen ska fram krävs det lika stort engagemang som vid en olycksplats på en motorväg. Alla blir berörda, vare sig man vill eller inte. Den teamkänslan finns i Åre, det finns en vilja att existera tillsammans. Människor med empati hjälper människor som har det svårt. Så enkelt, men ändå så svårt.

Ytterligare positiva synergieffekter är att arbetskraft som annars skulle saknas kommer vår kommun till del. Kulturlivet blir rikare. Skolor behöver inte läggas ner.

Fler människor med bredare kontaktyta skapar nätverk som alla har glädje av. Körkortsutbildning med fadderverksamhet ger kontakter människor emellan som annars inte skulle ha funnits.

Integration handlar om dig och mig, om vi – såväl invånare sedan tidigare och de nyanlända som flytt från krig, förföljelse och misär – ska kunna integreras med varandra så behöver vi mötas. Dela erfarenheter, samtala och skapa förståelse.

Integration kräver ett gemensamt vi, en känsla av samhörighet över gränser.

Vi är många ”urinvånare” i kommunen som har valt att se våra nyanlända medmänniskor som en tillgång och en berikande kraft hos oss. Vi möter varje individ utifrån dennes förutsättningar och drömmar. Det har skapat en grogrund för människor att växa och trivas i. Civilsamhället möter upp tidigt i processen och kommunen sluter upp och bidrar på alla tänkbara sätt.

Vi gör det inte svårare än det faktiskt är, vi gräver där vi står och skapar vägar utifrån våra lokala förutsättningar.

Rådet vi har till kommuner, föreningar och församlingar är att hjälpas åt med svenskan från dag ett. Skapa mötesplatser där ni kan börja prata och försöka förstå varandra. Och kanske kan faktiskt en enkel jämförelse med hur vi alla agerar gentemot drabbade i en trafikolycka ges oss en vägledning för hur vi bör tänka även i ett flykting- och integrationsarbete.

Låt oss med självklarhet göra vad vi kan för att hjälpa olycksdrabbade medmänniskor.

Samuel Olofsson,
utbildningsledare och trafikledare, Åre

Urban Widholm­,
entreprenör, Åre

Fler artiklar för dig