Debatt

Lyssna till Guds goda varningar

Pastor Carter Conlon, efterträdare till David Wilkerson vid Times Square Church i New York, var i början på 1990-talet inbjuden som en av huvudtalarna vid en konferens inom den karismatiska grenen av kristenheten i Kanada. Under förberedelserna inför sin predikan föll den helige Ande över honom och framförde ett ord av varning till pastorerna på konferensen.

Budskapet handlade i korthet om att det inom en ganska snar framtid skulle komma väckelser ”i köttet” över den karismatiska kristenheten i Nordamerika och de uppmanades att vara vaksamma inför detta och inte släppa in det i församlingarna. Väldigt få ville lyssna, och en del blev upprörda och lämnade mötet.

Conlon berättade under en predikan nyligen i Times Square Church i New York hur det såg ut i dag i Kanada efter att dessa "väckelser" gått fram inom det cirka hundratal pingstförsamlingar som fanns representerade på konferensen. Flera var helt utplånande och saknade Andens liv och glädje, alla tidigare "skrattväckelser" till trots.

Andra församlingar hade kraftigt försvagats och på väldigt många håll hade en djup misstro mot ”herdar som förde fåren vilse” brett ut sig, vilket försvårade det som den helige Ande verkligen ville göra nu eftersom besvikelse och misstro hade brett ut sig.

Man vågade inte längre lita på att det verkligen var Guds Ande som rörde sig, vilket gjorde att man hellre stod stilla i sitt andliga liv än riskerade att gå vilse.

Några reflektioner utifrån detta.

För det första: Många kristna reagerar på en andlig varning med ord som ”kärlekslöst, hårt och dömande”. Men många som läser detta är säkert själva föräldrar. Har du aldrig sagt till dina barn: ”Gå inte dit! Gör inte så! Ägna dig inte för mycket åt det där!” Och när du sa så, var det för att döma dina barn, eller av omsorg för deras väl och ve?

För det andra: Varje kristen har ett ansvar att urskilja Jesu röst, herdens röst, och hålla sig till Honom. Men den som är herde/lärare för fåren har ett ännu större ansvar, vilket dels framgår av Guds Ord men även av sunt förnuft.

För det tredje: Att inte hörsamma den gode Herdens röst när Han säger ”se upp, vargar kommer”, är inte ett vist eller klokt val, vare sig för den enskilde eller för församlingar, och konsekvenserna kan bli stora.

Konrad Nyström

Fler artiklar för dig