Debatt

Gör skillnad på äkta och falska mirakel

Den teologiskt korrekta andan tycks råda, och kritiken är bannlyst!

1 av 2

Eftersom Dan Lindmark (Dagen 13 januari) nämner mig i sin reaktion på min tidigare artikel (Dagen 29 november 2016) om olika avarter som sprider sig inom den kristna kyrkan, vill jag bara ge en kort kommentar. Naturligtvis håller jag med om en hel del av vad Lindmark säger, till exempel det han säger om Jesus och Paulus.

I princip tycks Lindmark åtminstone delvis hålla med mig när han skriver: ”Annalas kritik av överdrifter och en tidstypisk subjektiv tro har förvisso sina poänger, men det är lätt att generalisera och kasta ut barnet med barnvattnet.”

Men i en god "ekumenisk anda" vill han ändå lyfta sitt varnande finger mot de som tar Nya testamentets (NT) varningar på allvar. Han skriver: "För tänk om Gud själv rör sig i de händelser som oroar oss så. Tänk om Jesus faktiskt använde sig både av händelserna på Friends Arena och i den gamla domkyrkan i Lund. Och tänk om de personliga upplevelserna och mirakelberättelserna faktiskt är uttryck för Anden verksam i verkliga händelser men genom ofullkomliga människor."

”Tänk om” är naturligtvis bara en hypotetisk fråga. Min poäng i kritiken mot mirakelberättelserna­ är just att de bara verkar vara ”berättelser” utan substans i verkligheten.

NT betecknar mirakel som dessa som ”falska”. Det är en väsensskillnad mellan de underverk man läser om i NT och ”mirakelberättelser” som förmedlas via sociala medier eller de som ”äger rum” under stora massmöten. Och att påven fortfarande kallar sig för ”Kristi ställföreträdare” på jorden är häpnadsveckande.

I det politiska sammanhanget brukar man tala om det "politiskt korrekta", det vill säga att man noggrant följer med de för stunden rådande politiska strömningarna i samhället. Inom kristenheten kan man tala om "teologisk" (eller kanske "andlig") korrekthet", det vill säga att man noggrant följer med de dagsaktuella teologiska trenderna och andliga strömningarna. Den teologiskt korrekta andan tycks råda, och kritiken är bannlyst!

Apologetik är att försvara den kristna tron, eller med Petrus ord: ”Men Herren, Kristus, skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak, så att de som talar illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal.”

Alltså: håll Jesus helig i ditt hjärta. Var beredd att ge svar, med ödmjukhet och respekt, om det hopp du har i Jesus. Och lev ett liv i fromhet i Jesu efterföljelse.

Det är ödmjukhet, respektfullhet och fromhet som ska karakterisera den kristne apologetens liv, inte mirakel, sensation etcetera.

Vesa Annala,

teolog och författare

Fler artiklar för dig