22 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

I Sverige har vi poliser vi litar på (än så länge)

I dag skulle vi inte kunna tänka oss en svensk polis ersatt av en nazistbödel. Men vad är de egentligen som skiljer?

Jo, just det – samvetsfriheten.

Om vi börjar rucka på denna viktiga, men sällsynta frihet har vi snart ett samhälle som kan få de mest ödesdigra konsekvenser. Modiga Ellinor Grimmark har valt att drömma om livet, att utbilda sig till att förlösa och hjälpa ett nytt liv komma till jorden. Kort sagt att vara barnmorska.

Men vad tvingas hon dessutom utföra? Delta i släckandet av liv. Vilken gigantisk motsättning. Alla hennes drömmar, visioner och ambitioner att vara en hjälp för mänskligheten ödeläggs, både moraliskt och känslomässigt.

Jämför gärna med en ung och ambitiös polis som också utbildar sig för att vara samhället till hjälp och stöd. Antag att det är ett samhälle utan samvetsfrihet och att han dessutom i jobbet, och av staten, är ålagd att till exempel delta i en exekutionspluton där oönskade element ska bort, ska avrättas.

”Ok, Torbjörn, nu drar du parallellen för långt.”

”Visst inte.”

Det är bara en tidsfråga innan samhället steg för steg avskaffar samvetsfriheten. Ska till exempel alla läkare utföra dödshjälp ifall politikerna godkänner dödshjälp? Med nuvarande svenska inställning så klart ja.

Samvetsfrihet är en dyrbar skatt som har sin grund och uppkomst i religionsfriheten och djupast sett kristen tro. Men i ett samhälle där religionen ersatts av en påbjuden ateism, till exempel i skolor och i medier är konsekvensen självklar: bort med samvetsfrihet.

Varför tror ni grannlandet Norge har samvetsfrihet? Deras svåra bakgrund under andra världskriget med olika slags tvång, våld och mord där Sverige blev förskonat är säkert en inte oväsentlig anledning. Ellinor har tvingats flytta dit på grund av sin övertygelse. En skam för Sverige och svenskarna. All heder åt Ellinor Grimmark oavsett hur det går i domstolarna.

Torbjörn S Larsson

Vagnshed, Alingsås

Fler artiklar från Debatt