Debatt

Hur många är födda av Anden i Svenska kyrkan?

Det existerar inte ett enda ord i Skriften om något kristet dop för Jesu apostlar, skriver Sven Degerfeldt.

Det får väl sägas vara godartade siffror – över sex miljoner döpta medlemmar i Svenska kyrkan – och de allra flesta har inte själva valt att bli medlemmar utan har blivit det genom föräldrars vilja och det som traditionen påkallat, genom barndopet. Varför finns det inga siffror över hur många som blivit födda av Anden, det som är det centrala i Skriften?

Lennart Johnsson skriver, den 17 februari, om Luther och reformationen: ”Inför reformationsåret och kyrkovalet i september 2017 i Svenska kyrkan, får vi se om det är Luther, påven, biskoparna eller någon annan som är i fokus. Min förhoppning är att Gud, som vill komma med sitt Ljus till våra liv och vår värld, ska få hamna i centrum ...”

Att nära på goda förhoppningar om närhet till evighetens Ande är självfallet endast gott och väl, men kan det förhålla sig på det sättet att det i Svenska kyrkans förkunnelse, i själva frälsningsbudskapet, finns något som för länge sedan avvikit från det som Jesus och hans apostlar så tydligt förkunnade och som Gud står emot? Tror alldeles bestämt att så är fallet!

Svenska kyrkan lär att dopet är Guds frälsande nådemedel och visar upp siffror på miljoner genom att förvalta Nya testamentets frälsningsbudskap på ett skrämmande sätt. Evangeliet lär om personlig omvändelse från synden och andlig pånyttfödelse genom tro på Jesus Kristus. Det existerar till exempel inte ett enda ord i Skriften om något kristet dop för Jesu apostlar.

Gud har utvalt Paulus som centralgestalt kring dopet och han blev född av Anden före dopet (Apg 9:17–18) och han står som prototyp för alla kristna i alla tider. Går det att tänka att Paulus någonstans lär något om frälsningen och dopet som strider mot det som han själv tagit emot? Naturligtvis inte! Och när han då skriver till sina syskon i ­Korint, som bland annat börjat käbbla om dopet, säger han: "Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft" (1Kor 1:17).

Längre fram påminner han om fundamentet: ”Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet” (4:15). Överallt där det förkunnas pånyttfödelse genom dopet så är man med och driver förvanskningen vidare. Och helt visst vill Gud komma med sitt ljus. Är den kristna kyrkan då också beredd att lida den prestigeförlust som detta kräver?

Sven Degerfeldt, Göteborg

Fler artiklar för dig