Debatt

Frälsning genom mässan?

När Herren talar så om sig själv så har vi att göra med bildspråk.

I Magnus Malms senaste böcker "Som om Gud inte finns" och "Samtidigt" finns det mycket som är konstruktivt och gott att ta del av.

Men han framför även tankar som efterlämnar stora frågetecken och jag väljer här att stanna upp kring en enda, det han säger i ”Samtidigt” på sidan 105 om mässan: ”Gud tog i skapelsens gryning materien i sin hand och blåste in sin Ande i den, och så blev människan levande. På liknande sätt tar Kristus brödet och vinet i nattvarden och förvandlar det genom sin Ande, så att vi kan ta emot honom som är sann Gud och sann människa och återupprättas till vår sanna mänsklighet.”

Men i hela Nya testamentets värld förutsätts ju att de som tar emot brödet och vinet redan är upprättade genom att Guds helige Ande bor i dem. "Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss" (1 Joh 3:24). "Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom" (Rom 8:9).

En enda frågeställning är nödvändig: att komma till mässan för att bokstavligen ta emot Kristus i brödet och vinet förutsätter ju en frånvaro av honom, och vart tar då Herren vägen i den kristnes liv under all tid mellan allt mässfirande? Kan Magnus Malm ge ett rimligt svar på detta?

Jag är fullkomligt övertygad om att det inte existerar en enda kristen på planeten, varken Magnus Malm eller någon annan, som bokstavligen tror att Jesus är en dörr eller ett vinträd, utan att när Herren talar så om sig själv så har vi att göra med bildspråk.

Sven Degerfeldt, Göteborg

Fler artiklar för dig