Debatt

LarsOlof Isgren: Gud har talat till mig genom Ingemar Olssons sånger

Olof Edsinger ifrågasätter i Dagen Ingemar Olssons påstående om att hans sång "Du vet väl om att du är värdefull" innehåller evangelium. Jag har varit bekännande kristen i över 40 år och under dessa år har Ingemar Olssons sånger betytt mycket för mig.

I mycket avgörande tillfällen i mitt liv har Gud talat till mig genom hans texter. Ingemar Olsson har en förmåga att formulera sig så att jag kan ta till mig budskapet både logiskt och känslomässigt. Något som hjärnforskningen kommit fram till är mycket viktigt. Du kan inte ta ett beslut om det inte finns en känsla bakom. Som sjukhuspastor lärde jag mig också hur sant detta är.

Har du försökt att lugna någon som är rädd för mörker, vatten, hundar eller något annat, så vet du hur verkningslös logiken är när det gäller känslor. Ändå är det svårt att låta bli att försöka, vilket Olof Edsinger försöker.

Tron på att med logikens hjälp kunna kontrollera mänskligt handlande är djupt rotade. Tyvärr är det nog så att teologerna, (jag har själv varit en av dem) har alldeles för stor tro på logikens omvandlande krafter. Och det är inte så konstigt för vi talar om ordet och vi lever i en massmedial tid.

I dag försöker jag hitta relationerna mellan känsla och logik i Guds ord utifrån dess beskrivning av Guds kärlek. Kärlekens lov har här fått stå modell för mig. Jag tror att Paulus brottades med sin logik och sina känslor när han skrev den. Kanske hade han en känsla av att ha gått för hårt fram i vissa lärofrågor.

Visst, han skrev under inspiration men han var fortfarande Paulus. Kärlek förutsätter en människa som är medveten om sig själv. Om Gud inte vill ha min medvetna kärlek vad handlar då hans kärlek om?

Lyssnar just nu på strofen "Välja livet det kostar på" ur sången "Genom den trånga porten". En annan sång som Ingemars suveränitet visar sig i är "Gud skapade kvinnan" från samma skiva, "I full frihet". Ingemar har all rätt att tala om evangelium i sina sånger – få har lyckats framför det på ett så kärleksfullt och ärligt sätt som han. "Du vet väl om att du är värdefull" är för mig evangelium av hög klass. Jag känner så eftersom min logik och Guds kärlek säger mig att jag är mer vilsen inför Gud än upprorisk.

LarsOlof Isgren,
Kristianstad

Fler artiklar för dig