Debatt

”Har vi kristna längre något behov av Jesu död?”

Om vi i Olof Edsingers insändare enbart fokuserar på sången "Du vet väl om att du är värdefull" har vi tappat poängen med vad Olof vill lyfta fram.

Tack Olof Edsinger för att du tar upp den här frågan! Jag är ingen teolog men en enkel Kristi lärjunge. Jag har också funderat på det här; att vi till en stor del förlorat innebörden i Jesu försoning i praktiken. Har vi kristna längre något behov av Jesu död för oss? Är vi bra som vi är och accepterade som vi är så behöver vi ingen försoning. Kan vi vår Bibel, så vet vi att den ger en annan bild av oss. Vår bortvändhet från Gud är total i oss själva.

Ingen rättfärdig finns, inte en enda, ingen förståndig finns, ingen som söker Gud och så vidare står det i Rom 3:10–11 ff. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. (1 Joh. 1:8) Svårsmält för de flesta människor i Sverige i dag. Den som vandrar med Jesus upptäcker efter hand mer och mer hur mycket ont det finns i våra hjärtan och tankar. Paulus skriver i Rom 7:24 "... men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör". SYND är sammanfattat; att bryta mot Guds vilja, att inte tro.

Men synd är inte brist på värde. Vi är värdefulla i Guds ögon. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. (Rom. 5:8.) Det var just för att vi är värdefulla som Gud inte kunde låta bli att hitta en lösning för att köpa oss fria från syndens straff. Jesus tog på sig uppgiften och segrade över synd och död.

Det är Jesus som ger oss det fulla värdet som människor. Det är inte att lägga mer börda på oss att fokusera på det Jesus gjort utan tar i stället bort bördor. Tänk jag är fri i Kristus, allt som tynger får jag lägga av vid korset. Inte fri att synda men fri från synder som binder mig. Vi får leva ett liv i förlåtelse, helighet, glädje och tacksamhet till Gud. Om nu Sonen gör er fria blir ni verkligen fria. (Joh. 8:36)

Halleluja!

På så sätt, enligt min mening; om vi i Olofs insändare enbart fokuserar på sången "Du vet väl om att du är värdefull" har vi tappat poängen med vad Olof vill lyfta fram. Vi behöver bli medvetna om vår ställning inför Gud; utan Jesus; värdefulla i Guds ögon men förlorade – med Jesus; räddade.

Karin Johansson, Örkelljunga

Fler artiklar för dig