12 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Björne Erixon: Rusta dig för väckelse

Kyrkorna i vårt land står inför enorma utmaningar som kan bli befriande möjligheter.

1 av 2

Vi lever i motsägelsefyllda tider. Vi översköljs av nyheter om hot, hat, våld och svält. Det är lätt att ge upp, försvinna in i en "bubbla", för att få vara ifred.

Tidens tecken är fyllda av motsägelser. Å ena sidan oro för en samhällsutveckling som är svår att se vart den kan ta vägen. En sekularisering där kristen tro och kristna värden sätts på prov. Å andra sidan vill många vara andliga. Sökandet tar sig olika uttryck, religionen blir alltmer offentlig. Och så vidare.

Hur bör vi i så fall reagera och tänka?

Att låta rädslan ta över är mycket begripligt, men olyckligt.

Svensk kristenhet behöver tydligare "se om sitt hus", ge sin "berättelse". En berättelse om mörker och ondska som realistiskt finns överallt. Men en berättelse om seger över mörker och ondska. Påskens evangelium visar vägen!

Endast en biblisk helhetssyn, gestaltad i Guds Andes kärlek och kraft ger hopp om positiv förändring. Låt mig i all korthet skissera på områden som svensk kristenhet behöver återupptäcka, i teologi och levande praxis. Det är en berättelse, levandegjord i teologi och konkret praxis. I en kyrka i marginalen, en verklighet som verkar ”underifrån”, befriad från maktens korrupta position.

Kyrkan behöver gestalta Guds närvaro i den kultur som är just nu. Inte ängsligt eller nostalgiskt längta tillbaka till "stora tider". Inte heller fly in i en enbart privat religiositet och tro. Inte heller dela upp tillvaron i en andlig och en materiell verklighet där Gud enbart förväntas verka i det andliga.

En kristen tro som präglas av genomtänkt och genomlevd tro på Guds Ord är grunden.

Martin Luther upptäckte, erfor, den omvälvande kraften i Guds löften till kämpande människor. Där rann en frisk källa fram. Den behövs i dag.

I dag behövs ett uthålligt, kreativt bibelarbete, undervisning, samtal och dialog där människors liv i sin helhet ryms. En verklighet som förändrar människor från hat till kärlek, från egoism och materialism till utgivande osjälvisk kärlek. Från inåtvänd kristendom till en närvaro bland människor.

Kristen tro visas främst i utgivande tjänst bland de utsatta, de nedersta. En fungerande diakoni banar väg för trons genombrott i människors liv.

Diakonin ryggar inte tillbaka inför tillvarons obegriplighet, men ger i handlingens form ett ”befrielsens språk”, som ger hopp i en hopplös situation. Kyrkors diakoni skapar förtroende, ger ett levande ansikte mitt i vanliga människors olidliga livskamp.

Kristen tro behöver bearbetas intellektuellt med trovärdiga hållbara argument. En relevant apologetik kan röja undan onödiga tankehinder samt skapa nyfikenhet för en genomtänkt världsbild.

Kyrkorna i vårt land står inför­ enorma utmaningar som kan bli befriande möjligheter. Det kan ske om vi i förtröstan på historiens Gud vill rusta oss inför en kommande väckelse.

Inför en tid av ”skörd” för Guds rike, där många kommer att finna tron, hoppet och kärleken i den Gud som på korset sträcker ut sina armar för att omfamna en trasig värld.

Björne Erixon,

bibellärare och pastor

Fler artiklar från Debatt