Debatt

Bo Westin: Ställföreträdande straff är evangelium

Många av oss kristna tycks möjligen omfatta en irrlära gällande vår tro på försoningen. Detta enligt Martin Lembke (Dagen 6/4). Han ställer frågan om hur eller på vilket sätt Jesu passionsdrama är nödvändigt för vårt eviga liv.

Sedan redogör han för synen på försoningen genom historien, från Jesu död och framåt. På 1000-talet levde Anselm av Canterbury. Hans lära var att försoningen gick ut på att tillfredsställa Gud. Tanken är att Jesu död uppväger människornas "gränslöst klandervärda överträdelser" som han uttrycker det. Lembke anser att för många kristna torde läran att Jesus tog straffet i vårt ställe, vara "nästan synonymt med evangelium". Han menar att detta gäller många protestanter, främst i evangelikala och pentekostala sammanhang. Just det, Lembke, men mera än så. Här hänvisar jag till följande: Rom 3:23, Rom 5:8, Rom 6:23, Joh 3:16 samt Hebreerbrevet kapitel 9. Bibelställen som tydligt beskriver syndens verklighet och att Jesus i vårt ställe tog straffet för våra synder. Sanningen är nämligen att alla vi människor har syndat och är ofullkomliga. Jesus Kristus är den enda fullkomliga människan, helt utan synd.

För oss som tror på Jesu ställföreträdande död, är detta evangelium, inte bara "nästan synonymt med". Lembke hänvisar till Olof Edsinger och Stefan Swärd. Med några få penndrag påstår nu Lembke att läran om Jesu ställföreträdande strafflidande skulle vara en irrlära. Han försöker bena ut Jesu död, den fysiska och den andliga. Dock tycks Lembke inte ha någon alternativ försoningslära.

Låt mig då bara få ställa en enkel fråga: Hur kan han veta att Jesus ens möjliggjorde vår frälsning om han inte kan visa hur det skedde? Hur kan man i så fall veta om man är frälst eller inte? Många av oss andra som fortfarande tror på Jesu ställföreträdande straff, kan dock bygga en klar, trovärdig och tydlig försoningslära utifrån den klassiska principen "skrift skall med skift förklaras". Johannes skriver: "Se Guds lamm som tar bort världens synd". Detta gjorde han av eget val. I vår försoningslära är Skriftens tydliga budskap om Jesu ställföreträdande lidande och död – till försoning för våra synder – en fundamental självklarhet.

Bo Westin, Östersund

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig