15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Godtycke orimligt vid begravningar

Jag är övertygad om att det kommer fler önskemål från icke-religiösa medlemmar i Svenska kyrkan om att få en sekulär begravning i ”sin kyrka”, skriver Urban Jansson.

En sekulär begravning i Svenska kyrkan är inte alls orimlig, eftersom det är tillåtet i vissa församlingar. Det är snarare en fråga om rättvisa för de medlemmar i Svenska kyrkan som önskar en sekulär begravning i "sin kyrka". Det är orimligt att bli godtyckligt beroende av vilken kyrkoherde som råkar vara i tjänst i församlingen.

Det måste vara det faktum att jag skrev att jag tillhör Humanisterna, som triggade Johan Eddebo att presentera sin bild av den sekulärhumanistiska livsåskådningen i sin replik. Han skriver bland annat att den är ”destruktiv på samhällelig nivå, eftersom den underminerar möjligheterna att förankra centrala moraliska utgångspunkter som exempelvis det universella människovärdet, samt riskerar att på olika sätt omöjliggöra vetenskapens och filosofins sanningssökande”.

Läs mer: Johan Eddebo: Sekulär begravning orimligt

Detta är förstås helt falska och smått bisarra vanföreställningar. Hade han uttryckt sig lika intolerant om andra livsåskådningar som till exempel judendom eller islam, hade nog reaktionerna blivit rätt starka.

Jag lämnar dock detta utan kommentarer, då den sekulära humanismen inte var fokus för min debattartikel. Hade jag undertecknat som ”borgerlig officiant” hade kanske svaret i stället handlat om sakfrågan: Huruvida kyrkorna ska upplåtas till Svenska kyrkans medlemmar vid borgerliga (sekulära) begravningar eller inte.

Skälet till att jag vill lyfta denna fråga är att jag har en vän med cancer i bukspottskörteln och besked om snar död. Han önskar få en borgerlig begravning i kyrkan intill där han bor. Eftersom han är medlem i Svenska kyrkan anser vi inte att detta är en orimlig begäran.

Jag har alltså aldrig begärt att kyrkan ska upplåta sina lokaler till förbundet Humanisterna, som Eddebo påstår. Jag har begravt många personer som varit medlemmar i Svenska kyrkan, men detta är första gången som det kommit önskemål om att det ska ske i en kyrka. Jag har heller inte tänkt predika något om innehållet i den sekulärhumanistiska livsåskådningen (den kunskapen bör dock Eddebo söka fördjupa på annat håll), utan i stället teckna en levnadsbeskrivning av min vän, avslutat med ett gemensamt farväl. Alltså ganska likt den begravningsceremoni som brukar hållas i en kyrka – bortsett från att vi inte läser något ut Bibeln. Allt detta enligt min väns önskemål, då han inte är troende.

Sedan jag skrev min debattartikel har jag fått uppdrag att genomföra ytterligare en begravning, denna gång av en kvinna som var medlem i Svenska kyrkan. De anhöriga fick erbjudande att genomföra detta i en kyrka, tillhörande en församling där hon är född och har tillbringat en stor del av sitt liv. Detta innebär att det inte alls är orimligt att genomföra en borgerlig begravning i en kyrka tillhörande Svenska kyrkan.

Det har dessutom kommit till min kännedom att det är upp till varje församling att själv bestämma i denna fråga, vilket betyder att kyrkans ledning knappast kan tycka att det är en orimlighet – i så fall hade man väl gått ut med direktiv om att förbjuda det?

min debattartikel infördes länkade jag den på Facebook­. En av mina Facebook-vänner som är politiker svarade att det var konstigt att min vän nekades tillgång till kyrkan, och att han ska driva denna fråga då han ställer upp i kyrkovalet.

Han genomför själv borgerliga begravningar och det är kanske lättare för Eddebo att acceptera en politiker i kyrkan, än en sekulär humanist från förbundet Humanisterna? I övrigt kan jag meddela att de flesta av Humanisternas officianter inte skulle vilja genomföra en ceremoni i en kyrka.

Eddebo har uppenbarligen missuppfattat hela min debattartikel – den handlar alltså inte om att förbundet Humanisterna ska få tillträde till kyrkorummet utan att enskilda medlemmar i Svenska kyrkan ska få möjlighet att få den begravning de önskar, oavsett vem som är officiant.

Jag är övertygad om att det kommer fler önskemål från icke-religiösa medlemmar i Svenska kyrkan om att få en sekulär begravning i "sin kyrka". Då vore det bra om Svenska kyrkan hade en policy som innebär att medlemmar behandlas på ett likvärdigt sätt runt om i landet. Det vore synd om godtycke (eller fördomar om den sekulära humanismen av den typ som Eddebo presenterar) skulle avgöra saken.

Urban Jansson, borgerlig officiant (officiant och utbildare av nya officianter inom förbundet Humanisterna)

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar