03 december 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Ronny Eriksson: Vi behöver fler kristna friskolor

Jag uppmuntrar gärna fler kyrkor och församlingar att starta skolor­.

1 av 2

En skola med kristen värdegrund har stora möjligheter att vara en bra skola. Det har vi sett i våra skolor som drivs av Skellefteå kristna skolförening. Huvudmän är pingstförsamlingarna Brukskyrkan i Ursviken och Pingstkyrkan i Skellefteå. Grundskolorna Bruksskolan och Björkskolan har 140 elever och i Bruks förskola finns 30 barn.

Pensionerade pastorn Willy Ahlberg ställer i Dagen frågan "Behöver vi kristna friskolor?" Hans svar tycks vara nej. För min del säger jag ja! Jag vill gärna dela med mig av erfarenheterna från Skellefteå.

Vad är motivet för församlingarna i Skellefteå att driva skola? Man har formulerat målet "Skellefteås bästa skola". Denna formulering innehåller inte mycket av påverkan eller indoktrinering, utan en uttalad önskan om hög kvalitet i utbildningen. Vi tror att den kristna värdegrunden starkt bidrar till att skolan kan hålla bra nivå på undervisningen.

Ahlberg är tveksam till allt vad friskolor heter, och det kan vara bakgrunden till hållningen att kristna församlingar inte ska bedriva friskolor.

150 000 barn går i fristående grundskolor, drygt 80 000 i fristående gymnasieskolor. När det gäller förskolor är tre av tio förskoleenheter fristående.­ Valfriheten uppskattas av medborgarna, och har kommit för att stanna.

Ahlberg oroas att de kristna friskolorna blir ett drivhus, där barnen skyddas från de "kalla­ sekulära vindarna". En sådan­ erfarenhet har vi inte alls i Skellefteå. Man ansöker till skolorna och antagningarna görs i tur och ordning. Det blir en högst blandad grupp elever i skolorna.

Undervisningen styrs av skollagen och är icke-konfessionell. Skollagen medger för friskolor än så länge konfessionella inslag vid sidan av undervisningen, på raster med mera. Det var det som fokuserades i S-kongressen, där man krävde att utbildningen skulle bli fri från religiös påverkan. I Skellefteå handlar det inte heller här om något drivhus för kristna, utan avvikelserna i den mån de finns är i så fall högst marginella. Vi arbetar för god utbildning.

Några frågor vill jag gärna skicka med. Om man nu kan konstatera att friskolor kommit för att stanna, ska då friskoleområdet överlämnas till andra än kristna? Kristna friskolor drivs vanligen som ideella föreningar. Det innebär att de är icke-vinstdrivande. Är det en nackdel? Tror vi inte att en kristen värdegrund är positiv? Vill vi hellre gynna pedagogik som har sin grund i olika andra världsbilder och tänkande?

Naturligtvis tror vi, och vi vet att vi kan driva bra skolor. Jag uppmuntrar gärna fler kyrkor och församlingar att starta skolor. Många verkar ha förskolor, eller öppen förskole­verksamhet men långt färre har grundskolor. För mig är det svårt att se anledningen till att församlingarna prioriterar så.

Hur går det då med målsättningen om Skellefteås bästa skola. Jo, i veckan som gick var det tårtkalas på skolorna efter att resultatet av Skolinspektionens enkäter släppts. Elever, vårdnadshavare och personal gav oss betyget som säger att vi är där nu. Resultaten är offentligt, och kan sökas fram på Siris.

Välkommen till Skellefteå Willy Ahlberg och besök våra skolor.

Ronny Eriksson, ordförande Skellefteå­ kristna skolförening

Fler artiklar