Debatt

Färdtjänsten måste ha rimliga villkor

Kristdemokraterna är ett av de riksdagspartier som länge prioriterat äldres trygghet.

1 av 2

Dåliga arbetsvillkor, förare­ som inte hittar och resor som ställs in. Färdtjänsten i Stockholm läns landsting förknippas alltmer med usel kvalitet och otrygghet för resenärer. Trots försöken att försköna läget, från både taxiföretaget som har fått uppdraget och en del politiker i landstinget, kvarstår missförhållandena.

Färdtjänstens förare och brukare har länge vittnat om försämringen i kvaliteten, men den politiska viljan att ta itu med problemen har lyst med sin frånvaro.

I höstas presenterade regeringen ett förslag om att skärpa reglerna för offentlig upphandling genom att ställa krav på att kollektivavtalsenliga villkor ska gälla. Detta för att stärka konkurrenskraften hos de företag som erbjuder hög kvalitet på sina tjänster och schyssta villkor för förarna.

Förslaget röstades ned av den borgerliga majoriteten i riksdagen. Därefter har nya förhandlingar med allianspartierna fortgått.

Kristdemokraterna är ett av de riksdagspartier som länge prioriterat äldres trygghet. Innan valet 2014 lovade Kristdemokraterna insatser inom färdtjänsten för att garantera brukarna en pålitlig och kvalitativ färdtjänst. Det är därför inte helt överraskande att det blev just Kristdemokraterna som regeringen nådde en uppgörelse med i förra veckan.

Överenskommelsen går ut på att statliga myndigheter, kommuner och landsting i uppdrag som är större än 1,2 miljoner respektive 1,9 miljoner kronor måste upphandla entreprenörer som erbjuder sina anställda lön, arbetstid och semester i nivå med kollektivavtalen.

Detta kommer att göra stor skillnad, och medföra att de värsta avarterna av lönedumpning och dålig arbetsmiljö försvinner.

Det här gynnar inte bara förarna som gör det viktiga färdtjänstarbetet, utan också brukarna. De ska inte behöva finna sig i en situation där bilen inte kommer, eller där föraren är knäckt och stressad över att ersättningen inte räcker, utan att det krävs arbetsveckor på minst 80–100 timmar för att få det att gå ihop.

Så ser verkligheten ut i dag, och Kristdemokraterna har med sitt ansvarstagande gjort så att vi kommer en bit på vägen bort från denna ohållbara situation.

Men nu behöver nästa steg tas. Kristdemokrater i landsting och kommuner måste se det som sitt ansvar att färdtjänsten också i praktiken ska bedrivas av sunda entreprenörer som följer reglerna på svensk arbetsmarknad.

Det handlar närmast om Stockholms läns landsting, men vi hoppas och tror på att kristdemokrater i varje kommun och landsting ska sätta behoven hos sjuka, funktionshindrade och äldre i första rummet, och se till att färdtjänsten fungerar med rimliga villkor.

Tillit och trygghet var orden som Kristdemokraterna använde under sina kommun- och landstingsdagar i april. De sammanfattar bra den filosofi vi tycker ska råda även inom färdtjänsten. Vi finns här om ni vill diskutera villkoren för förarna och hur en hållbar färdtjänst kan se ut i framtiden, och hoppas att vi kan föra en bra dialog om hur ansvar och hållbarhet kan ge tillit och trygghet för brukare och förare inom färdtjänsten.

Dimitrios Faniadis,

styrelseordförande Taxi Stockholm

Fler artiklar för dig