07 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Tidigare rektorn: Upprustningen av Kaggeholm kan fortsätta

Vårt uppdrag är att avkoda var helig Ande verkar, skriver tigigare Kaggeholmsrektorn Per Håkansson.

När utredningsgruppen kring Kaggeholms folkhögskola använder ord som renoveringsbehov av skolans lokaler till moderna förhållanden för 30–40 miljoner så måste jag reagera.

Redan före min tid på skolan gjordes genomgripande moderniseringar till exempel med fyra moderna klassrum, bibliotek, läsrum, matsal och en komplett radiostudioenhet i egen byggnad.

Under senare år har nedanstående skollokaler tillkommit:

Musikavdelning med fem lektionsrum och fem övningsrum med hög isolering och separat ventilation.

Labbsal för naturämnet med dragskåp. Gympasal utrustad för danslinjen, moderna duschrum och gym. Nyrustat­ kök.

Sju linjerum för lärare, expeditioner och samtalsrum. Mediahus för tv och journalistik. Ett antal rum för tv-redigering.

Skapande sal för bland annat konst. En bro som binder samman anläggningen.

Internetuppbyggnad i hela anläggningen.

Att ersätta dessa nödvändiga lokaler med likvärdiga i Rörstrands slott väcker frågor.

Den stora förändringen på boendesidan har handlat om upprustning av internat, skapande av boenden i villor för studenter, det vill säga internatsboende med bra storlek. 100 studerande har plats på elevinternatet.

Slottet har fått norra flygeln helt moderniserad med hög standard för gäster. Södra flygeln har rustats och nyttjats bland annat för rehabverksamhet och senare som samtals- och konferensrum. Slottet har brandsäkrats, uppvärmning sker med jordvärme. Uppvärmning av skolan sker med sjövärme, villor och elevhem värms med jord- och bergvärme.

Det krävs investeringar och fortlöpande sådana trots dessa stora förbättringsarbeten. Men detta är en chans och nu när det finns ett centralt ansvar och ekonomiska muskler är detta en möjlighet.

En internatskola som Kaggeholm­ är en levande organism som ska hanteras med aktsamhet, vårt uppdrag är att avkoda var helig Ande verkar.

Sker inte detta så är vi ute i väglöst land.

Per Håkansson,

rektor på Kaggeholm 1998-2013

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar