Debatt

Hamas hot består trots nya signaler

Den palestinska terrororganisationen Hamas har ändrat några formuleringar i sitt program och bytt ledare. Dess värre betyder dessa förändringar i praktiken ingenting. Det är bara ännu en variant på den vanliga taktiken att skicka ut motsägelsefulla budskap till olika mottagare. En taktik som både Fatah och Hamas ofta använder.

Hamas påstås numera acceptera en palestinsk stat som lever vid sidan av Israel. Samtidigt upprepar organisationen att målet förblir Israels utplånande. Samarbete med Israel avvisas och våldsam kamp mot den judiska staten uppmuntras.

Några rader om att enskilda judar inte är Hamas fiender blir meningslösa när dessa judars stat fortfarande ska förintas.

Kravet på att alla palestinier som lämnat Israel och deras barn och barnbarn ska få flytta till Israel är också absolut. En sådan förändring skulle vara en katastrof för Israel. Resultatet skulle bli att Israel upphör att existera som stat.

Varför tror Hamas att världen ska låta sig luras av i praktiken meningslösa omskrivningar av organisationens program?

Skälet är att alltför många alltför ofta låter sig luras av de dubbla budskapen från den palestinska myndigheten och Hamas. Välviljan mot dessa organisationer, och motståndet mot Israel – regionens enda demokrati – är så stor att många gärna vill tro att omskrivna program och uttalanden som inte har någon täckning i verkligheten markerar en mer konstruktiv och fredlig attityd från palestinsk sida.

Hamas är fortfarande en terrororganisation som styr Gaza med våld och hårt förtryck. Målen har inte förändrats och metoderna är de samma som tidigare. De palestinier som lever under Hamas saknar alla de rättigheter som är självklara i ett demokratiskt samhälle.

Inget tyder på att deras situation kommer att förbättras så länge Hamas behåller kontrollen över området.

Stefan Dozzi,

generalsekreterare Vänskapsförbundet Sverige Israel

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig