Debatt

Även Israel berörs av internationell rätt

Vi är inte för eller emot stater, vi är för rättvisa och emot fattigdom.

Diakonia har under 50 år kunnat arbeta för människors rättigheter i mer än 40 länder – mot våld, förtryck och orättvisor. Vår utgångspunkt är självklar – de rättigheter vi hävdar för oss själva, utkräver vi för andra. Detta gäller såväl i Israel och Palestina som i Guatemala, Kongo och Kambodja.

Det kan vara svårt att se parallellerna mellan dessa länder, som skiljer sig så mycket åt, men gemensamt för dem är att utan internationella regler för staters beteende så vore ett seriöst arbete för fred och respekt för mänskliga rättigheter i det närmaste ouppnåeligt.

Vårt arbete med Israel och Palestina sker utifrån internationell rätt, på samma grunder som arbetet vi bedriver i andra länder. Men i just denna konflikt möts vi ofta av kraven att välja sida mellan parterna, även om de flesta i teorin håller med om att israeler och palestinier ska ha samma rättigheter som alla andra. Marcus Jonssons debattartikel i Dagen den 12 maj är ett exempel på detta.

Det tal från FN:s generalsekreterare António Guterres som Marcus Jonsson lösryckt citerar ur utgör i stället i sin helhet en utmärkt argumentation för vår utgångspunkt. Guterres säger att det är en form av antisemitism att förneka staten Israel dess rätt att existera, men han betonar med emfas att kritik mot den israeliska regeringens politik är något helt annat. Guterres är också tydlig med att han själv förbehåller sig rätten att kunna vara kritisk när det är befogat.

Det är här styrkan finns i den internationella rätten. Staten Israel har en självklar rätt att existera med exakt samma rättigheter som andra stater, inklusive säkerhet för befolkningen. Men, precis som Guterres framhåller i talet, är det också lika självklart att Israel har exakt samma skyldigheter som andra stater.

Vi är inte för eller emot stater, vi är för rättvisa och emot fattigdom. När det gäller staters ansvar lutar vi oss mot folkrätten, som Sverige och även Israel har varit med och skapat, inklusive­ konventioner för mänskliga rättigheter och krigets lagar.

Enligt Diakonia är alla ställningstaganden­ på antisemitiska grunder oacceptabla, liksom alla ställningstaganden på islamofobiska eller andra rasistiska grunder. Vi tror inte att lösningen ligger i att vi tar parti för konflikters olika parter, vårt arbete handlar om att ta ställning för civilbefolkningen. Som alla rättssystem är folkrätten inte perfekt. Men det är det enda globala rättssystem vi har som föreskriver vad staters rättigheter och skyldigheter är gentemot andra stater, och framför allt gentemot de mest utsatta människorna.

Det ligger i lagars natur att de ibland är för oss, ibland emot oss – den enes rättighet vägs mot den andres i rättvisans vågskål. Det ligger i politikens natur att politiska ledare lutar sig mot lagen när det gagnar dem, men opponerar sig när det går dem emot, ofta påhejade av sina allierade. Här skiljer sig inte Israel-Palestinakonflikten från andra konflikter.

Att hävda att regler som gäller för alla är antisemitiska de gånger de går emot Israels intressen, eller islamofobiska när de går emot palestinska intressen, är inte bara en urvattning av begreppen, utan ett effektivt sätt att avskräcka människor som arbetar för mänskliga rättigheter och tysta debatten.

Men Diakonia kommer inte att tystna. Som biståndsorganisation fokuserar vi på att bekämpa fattigdom och påverka de strukturer som bidrar till det.

Vi tror att framtiden kräver att vi möter både israelers och palestiniers behov av att leva i säkerhet, trygghet och värdighet. Vi kommer att fortsätta stå upp för folkrätten och mänskliga rättigheter och förlitar oss på att Sverige och det internationella samfundet gör det samma.

Att inte ställa krav på både israeliska och palestinska ledare att respektera de regler som finns skulle vara ett svek inte bara mot israeler och palestinier, utan även mot de som slåss för mänskliga rättigheter i Guatemala, Kongo och Kambodja.

Joakim Wohlfeil,

policyrådgivare i konfliktfrågor, Diakonia

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig