23 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Fler poliser är inte nog, statsministern

Enbart polisiära insatser är en kortsiktig lösning som riskerar att öka de ungas misstro till det demokratiska samhället. Resurserna borde i stället riktas till att hjälpa de utsatta områdena. De sociala problemen sopas alltid under mattan till fördel för polisiära insatser. Blåljuspersonalen kommer aldrig kunna lösa förorternas ojämlikhet: utanförskap, våld och segregation.

Om antalet blåljuspersonal ska ökas måste polisen ta den strukturella rasismen på allvar. Vi har sett många övertramp från polisens sida: rasistiska glåpord och övergrepp. Vi är också mänskliga varelser som vill bli rättvist behandlade. Vi kräver trygghet: det är därför vi lämnade våra länder och flyttade hit. Vi vill ha en framtid för våra unga. Vi vill bli en del av samhället.

Vi vill att Sverige ska satsa på oss och sluta vända oss ryggen. Genom en stark välfärd och stark satsning på de unga kan vi bygga upp ett bättre samhälle där även barnen och de unga männen ser andra framtidsutsikter än kriminalitet, brott och narkotikahandel.

Förorterna har tvingats vänja sig vid en dålig välfärd och arbetslöshet. Vi har även fått uppleva fruktansvärda våldsdåd där unga män mist sina liv på våra gator. Vi är unga människor med hopp och drömmar om en god framtid. Vad behövs för att få politikerna att inse att det inte finns något som heter de är “vi och dom”? Vi är ett tillsammans och tillsammans måste vi besegra problemen.

Det är inte bara förtroendet för myndigheterna som sviktar, utan också för demokratin. Löfven, det räcker inte med att rusta upp Stockholms förorter och öka fler poliser. Politikerna måste också bygga upp förtroendet för demokratiska institutioner. En bra början är att lyssna på vad barnen och ungdomarna i förorterna.

Shamm Salih,

17-årig medlem i SSU, Rinkeby

Fler artiklar från Debatt