13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kontrollinstanser behövs i färdtjänsten

Det är väldigt glädjande att se att det finns en politisk vilja att komma tillrätta med problemen i färdtjänsten. Vi litar på att det stämmer och att nästa upphandling kommer att fungera bättre än den nuvarande.

Som jag skrev i den första artikeln (Dagen 11 maj) så tror vi på Kristdemokraternas intentioner, men det gäller också att ha tillräckligt med kontrollinstanser och genomförandekapacitet för att det ska bli verklighet.

Utan att följa upp och kontrollera det i upphandlingen givna löftet om kvalitet lämnar man det öppet för att fortsatt lönedumpa och slå undan fötterna för en fungerande taximarknad liksom tidigare.

Nu säger Fredrik Wallén (Dagen 18 maj) att 58 åkerier i Taxi Kurir har tecknat kollektivavtal. Det är bra och vi hoppas att det kommer att kontrolleras – vi kan varken få det bekräftat av arbetsgivarorganisationen eller facket.

Om man har intentionen att ansluta sina anställda till ett kollektivavtal varför väljer man då inte en lösning som är mycket enklare för alla och som enkelt kan kontrolleras: Att via arbetsgivarorganisationen enhetsansluta sina åkerier? Vi har sedan länge enhetsanslutit våra 870 åkerier och det innebär att alla våra 4 500 förare automatiskt har det skydd som kollektivavtalet innebär.

Dimitrios Faniadis,

styrelseordförande Taxi Stockholm

Fler artiklar från Debatt