12 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

KD-politiker: Stoppa omedelbart utvisningarna till Afghanistan!

Regeringen måste stoppa alla utvisningar till Afghanistan – annars kränks deras mänskliga rättigheter! skriver KD-politikerna Lennart Bondeson och Lars O Molin.

Det är mycket angeläget att stoppa alla utvisningar till Afghanistan på grund av det allvarliga läget i landet, som präglas av förtryck, terror och instabilitet.  Senast i maj dödades 90 människor i ett bombdåd i Kabul, och vid begravningen ytterligare 20 människor i tre bombdåd.

Varje dag berättas det om unga ensamkommande som ska utvisas till en oviss och omänsklig framtid. Landet där 91% av barnen varit utsatta för våld och 38% lever i hushåll där någon blivit mördad under det senaste året, enligt Rädda Barnen. Hazarerna – en shiamuslimsk folkgrupp som många av de ensamkommande barnen tillhör har länge varit utsatta för svår förföljelse. De har varit förföljda sedan 1800 talet och för extremist-grupper som talibaner, al-Qaida och IS är de otrogna och fiender.

Barnombudsmannen kallade nyligen till akut krismöte med flera myndigheter efter uppgifter att ensamkommande flyktingbarn mår så dåligt att de planerat att ta sina liv tillsammans.  Flera hundra har uppvisat självskadebeteende och självmordstankar – flera har begått självmord!

Men den svenska regeringen (S och MP) vägrar göra något när omvärlden börjat agera. Fem tyska delstater har nyligen stoppat utvisningar med hänvisning till attentat och terror samt risken för hot och förföljelse för de som ska utvisas. FN:s larmrapporter säger att skyddet av civila kraftigt har försämrats bara under de senaste månaderna, antalet barn som dödats under 2016 har ökat med 24%.

All internationell personal från Röda Korset har lämnat Afghanistan eftersom de utsatts för attentat. UD avråder helt från resor och bedömer säkerhetsläget som allvarligt. Särskilt alarmerande är situationen för de afghaner som flytt från Iran, dit de inte är välkomna tillbaka. De tvingas nu tillbaka till Afghanistan, ett land där många av dem aldrig varit. De har ingen familj, inga kontakter överhuvudtaget som ger dem nödvändig hjälp.

Den islamistiska talibanrörelsen kontrollerar nu ca 40% av landet och dessutom har den Islamiska staten(IS) ockuperarat flera områden. Det är djupt omänskligt att Sverige då fortsätter att utvisa.

Efter riksdagens nya restriktiva migrationslag från sommaren 2016, saknas en uppföljning av konsekvenserna. Det var sannolikt rimligt att för en kort tid skärpa lagstiftningen, men beslutet skedde mycket snabbt - utan konsekvensbedömningar eller barnrättskonsekvenser. Nu kan vi se mycket drastiska konsekvenser, särskilt för de som ska utvisas till Afghanistan.

Asylprocessen beskrivs idag som ett lotteri – särskilt när de gäller åldersbedömningar. Ett omedelbart stopp för alla utvisningar behöver ske i väntan på nya säkerhetsrapporter. Det handlar om flera tusen ungdomar där många nu får regelbunden suicidprevention.

Ansvaret vilar helt på regeringen och Morgan Johansson (S) som hittills är kallsinnig över den svåra situationen – samtidigt som man vill göra barnkonventionen till lag. Att barn inte får återförenas med sina familjer är ett sådant exempel. En allvarlig konsekvens är att ca 1800 barn har försvunnit, risken är överhängande att de hamnar i kriminalitet och utsätts för allvarliga brott som människohandel

Nuvarande lagstiftning som främst drabbar ensamkommande står i konflikt med svenska humanistiska värderingar och barnkonventionen.

Regeringen med (S) och (MP) måste nu stoppa alla utvisningar till Afghanistan – annars kränks deras mänskliga rättigheter!

Lennart Bondeson, kommunalråd, KD i Örebro kommun

Lars O Molin, ordförande KD, partiavdelning Örebro

Fler artiklar från Debatt