Debatt

Glöm inte konvertiterna, KD!

Kristdemokraterna är inne på rätt väg, men de glömmer de kristna konvertiter som får sin tro underkänd, skriver Bengt Sjöberg, ”flyktingpastorn”.

Stoppa utvisningarna. Det råder en rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet, skriver Bengt Sjöberg, pastor. Bilden är från en demonstration i Boden 2013.

Jag blev mycket glad och tacksam när jag såg Ebba Busch Thors och Emma Henrikssons artikel om att låta fler unga afghaner få stanna i Sverige. Det är ett positivt och efterlängtat steg i rätt riktning. Men detta är inte nog.

Insikter och åsikter om förhållandena i Afghanistan och hur inhumant det är att tvångsutvisa människor till landet, växer i folkopinionen. En lång rad partiföreningar och flera partier, aktionsgruppen ”Vi står inte ut men slutar aldrig kämpa”, Sveriges kristna råd, med flera lägger fram fakta och krav om att utvisningarna bör stoppas.

Och jag vill ännu en gång påminna om det stora antal kristna afghaner vars tro underkänns och hur Migrationsverket och domstolarna utmålar oss pastorer, präster, diakoner, själavårdare och församlingsmedlemmar som lögnare och våra intyg som partsinlagor då vi skriver om konvertitens genuina kristna tro.

Ali Ahmad, som sedan tre månader sitter på förvaret i väntan på tvångsdeportering, är en av dessa. 33 medlemmar i församlingen skrev brev och intygade om Alis genuint kristna tro. Ali har gjort andligt starka upplevelser och vi har hört honom tala i kyrkan om hur Gud svarat på hans böner. Ali har framträtt i afghansk press och berättat om sin kristna tro. Han har fått 50-tal dödshot men myndigheterna anser att vi inte kunnat beskriva i detalj hur dessa dödshot skulle utföras.

Ali tvingades till afghanska ambassaden för att resehandlingar skulle utfärdas så att man ska kunna genomföra utvisningen. Efter att Ali haft kontakt med afghanska ambassaden började det komma dödshot från talibanledare i hans hemprovins. Kristna tv-kanalen CBN från USA är i Sverige för att göra intervju med Ali och några av oss som kämpar för att han ska få stanna. Ali har bott i Pakistan, men annars är det Iran som de flesta hazarer kommer ifrån – inte Afghanistan.

Redan i slutet av april uttalade Amnesty Internationals Afghanistanrapportör Horia Mosadiq att det är hänsynslöst att fortsätta hävda att Afghanistan är säkert att återvända till.

Open Doors skriver om läget för kristna i Afghanistan: "Förtrycket är extremt inom alla livsområden. Förtrycket har en islamistisk bakgrund, och utövas främst av släkt, bekanta och sociala nätverk, men också av lokala religiösa ledare. De statliga myndigheterna är svaga och islam är en enande faktor, bland annat i det att samhället anser att konvertering från islam är något som inte kan tolereras".

Organisationen fortsätter: ”Nivån av våld som förekommer mot kristna är mycket hög. Flera kristna med muslimsk bakgrund dödades, när det blev känt för avlägsna släktingar. Det har också förekommit att kristna har skickats till mentalsjukhus, då släkten menat att ingen som är vid sitt sinnes fulla bruk skulle lämna islam. Om kristna konvertiter blir upptäckta förstörs deras egendomar eller tas över av andra. Det är något som även kan inträffa vid blotta misstanken om att någon konverterat.”

Onsdagen den 28 juni gick två afghanska flyktingministrar ut i Svenska Dagbladet och vädjade till alla europeiska ambassader om att deras land saknar kapacitet att ta emot flyktingarna på ett humant sätt. De påpekar, att 31 av 34 provinser är osäkra. Den islamistiska talibanrörelsen kontrollerar nu ungefär 40 procent av landet och dessutom har den Islamiska staten (IS) ockuperat flera områden. Det är djupt omänskligt att Sverige då fortsätter att utvisa människor till Afghanistan.

Migrationsverket måste frysa alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart. Det råder en rätts-osäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet. Ironiskt nog brukar man i samband med fattade beslut hänvisa till Barnkonventionen. Det är magstarkt av regeringen att säga att man vill göra konventionen till svensk lag när man samtidigt negligerar dess intentioner fullständigt genom godtyckliga åldersuppskrivningar för ensamkommande barn och ungdomar.

Mitt hopp är att Kristdemokraterna ska uppmärksamma konvertiternas rättslösa situation och att förslaget om att återgå till lagstiftningen om synnerligen och särskilt ömmande omständigheter även ska kunna inkludera kristna konvertiter om de inte når upp till flyktingstatus.

Bengt Sjöberg, pastor Filipstad och kommun- och landstingspolitiker, KD.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig