Debatt

Mackan Andersson: Förbjud nazistgrupperna!

Yttrandefriheten är inte oinskränkt. Att vi inte förbjudit de här organisationerna är orsaken till att de har vuxit, skriver Mackan Andersson.

Nordiska motståndsrörelsens (NMR) demonstration i Borlänge förra året.

Jur kand Johan Appelberg menar i sitt debattinlägg att nazistiska rörelser som Nordiska motståndsrörelsen (NMR) inte kan eller får förbjudas. Han menar vidare att dylika rörelser ska bemötas i öppen debatt då de åtnjuter yttrandefrihet. Han frågar retoriskt "Vad skulle förbjudas? Vad menas med en extremistorganisation?"

FN:s resolution 1904 (XVIII) är ett dokument som Sverige som stat var med och ratificerade 1963, men som vi sedan återkommande blir kritiserade för att vi inte håller. Och punkten vi inte håller oss till är artikel 9.

  • Artikel 9 punkt 1 handlar om att en stat ska fördöma all propaganda och alla organisationer som sprider idéer om en ras förträfflighet över någon annan,
  • punkt 2 att uppmaningar till våld mot någon av annan hudfärg eller ras ska lagföras
  • punkt 3 att stater skall ta till omedelbar handling och förbjuda organisationer som förordar diskriminering eller förordar eller använder våld.

Sverige kritiseras som sagt av det internationella samfundet så gott som årligen för vår flathet i detta.

Yttrande-, demonstrations- och organisationsfrihet är grundlagsstadgat. Det är rättigheter som har ett starkt försvar i lagen.

Men yttrandefriheten är faktiskt inte oinskränkt. Lagen om hets mot folkgrupp har prövats ända upp i Högsta Domstolen. Man kom där fram till, redan 1996, att exempelvis bärande av nazistiska symboler - faktiskt samma symbol som nu NMR bär helt öppet - är ett brott mot den lagen.

NMR anmäldes också gång på gång för hets mot folkgrupp under Almedalsveckan. Deras företrädare vandaliserade meningsmotståndares egna yttranden, en fackförenings tält, etcetera.

Appelberg för ett resonemang om känslan att bli kränkt, som om ovan refererade lagar och resolutioner inte existerade. När han hävdar att nazistiska rörelser kan tigas ihjäl, att vi ska fortsätta att ge dem röst, bortser han helt ifrån att det är precis det som lett till var vi är i dag.

Vi har inte förbjudit de här organisationerna. Vi har inte lagfört dem när de brutit mot lagen. Det är det som gjort att de vuxit.

Mackan Andersson, komiker och teolog

Läs mer: Johan Appelberg: Låt nazisterna få demonstrera

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig