03 augusti 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Rut Vikner: Pappamånader bra för hela familjen

Pappor som är föräldralediga med sina barn får en bättre relation med dem.

I ledaren i Dagen den 30 juni efterlyses en feministvariant som prioriterar familjen. Frida Park menar att föräldraledigheten ska vara generös och okvoterad. I dag har vi ett föräldraledighetssystem med tre månader som inte kan överlåtas till den andra föräldern – pappamånaderna.

Det upplägget, som stimulerar framförallt pappan att vara hemma med sina barn, är positivt för familjen som helhet.

Jag var hemma mindre än ett år med våra respektive barn. Jag medger att jag gärna hade varit hemma längre, men barnen blev ju inte lämnade ensamma hemma, i stället tog pappan vid.

En fördel med att mamman och pappan delar på föräldra-ledigheten är att båda får erfarenhet av att ta hand om barn och hem. Om man inte provat är det svårt att förstå hur arbetsamt det är. Många kvinnor är drabbade av stress. Att båda har lärt sig se vad som behöver göras hemma kan vara betydelsefullt för kvinnan som ofta gör merparten av hushållsarbetet.

När båda tar ut föräldraledighet får barnen på ett tydligare sätt två föräldrar att vända sig till. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) hemsida finns det indikationer på att pappor som är föräldralediga med sina barn får en bättre relation med dem.

Om man tycker att hållbara relationer är viktigt finns det goda skäl att förespråka jämställdhet. Enligt SCB är separationer mindre vanliga bland familjer som har ett jämställt uttag av föräldrapenningen. Vårdnadstvisterna blir också färre efter separationer där föräldrarna delat på ansvaret.

Med tanke på detta är det förvånande att det i kristna sammanhang så pass ofta lyfts fram att staten inte ska lägga sig i vem som ska vara hemma med barnen och att det beslutet i stället ska fattas vid köksbordet. Om pappamånaderna bidrar till att andra familjer får lättare att hålla ihop, kanske man kan avstå lite av det egna självbestämmandet?

Jag håller med om att det är att föredra att prioritera sina barn, i stället för att skynda sig ut i arbetslivet efter förlossningen i syfte att förverkliga sig själv.
Men även papporna kan behöva fundera över sina prioriteringar. 25 procent av papporna tar inte föräldraledigt en enda dag under barnets två första år. Jag tycker det är klokt att staten beslutat om särskilda pappamånader. Det tror jag är bra för hela familjen.

Rut Vikner, Karlstad

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt