Debatt

Mona Olsson (ViSK): En feministisk kyrka viger alla

ViSK tolkar evangeliet ur ett befrielseteologiskt perspektiv, inspirerat av marxismen, för att befria människor från fattigdom, skriver Mona Olsson, Vänstern i Svenska kyrkan.

1 av 2

Den 17 september är det kyrkoval. Då har 5,5 miljoner röstberättigade medlemmar i Svenska kyrkan möjlighet att rösta fram sina företrädare. Det vore en nåd att stilla bedja om att åtminstone en tredjedel av medlemmarna går till valurnorna, men sanningen är den att till den nationella nivån, kyrkomötet, var det endast 12,8 procent som tog chansen i förra kyrkovalet. Det låga valdeltagandet är en utmaning både för kyrkan som organisation och för nomineringsgrupperna som ställer upp i valet.

För de väljare som trots allt går till vallokalen för att avge sin röst, så kommer de att på fler ställen än tidigare att mötas av valsedlar från ViSK – Vänstern i Svenska kyrkan. Vi är en partipolitiskt oberoende nomineringsgrupp som samlar alla vänsterkristna i landet. Under de senaste åren har ViSK vuxit både geografiskt och till numerären.

Jag vågar påstå att en väckelse drar fram över vänsterns folk och fler har börjat engagera sig i sina hemförsamlingar. De som gick ur kyrkan i sin röda ungdom har nu återvänt och vad är då naturligare än att också ta ett kyrkopolitiskt ansvar och arbeta för att Svenska kyrkan även i fortsättningen kommer att vara en öppen och demokratisk folkkyrka, fri från främlingsfientlighet? Det senare är mer angeläget än någonsin.

ViSK tolkar evangeliet ur ett befrielseteologiskt perspektiv, inspirerat av marxismen, för att befria människor från fattigdom. Vi vill vara med och återupprätta människor och ser med sorg och vrede på hur klassklyftorna ökar i samhället. I en kyrka som vill leva i Jesu efterföljd öppnar vi famnen och erbjuder helhet och gemenskap för alla som vill vara med, oavsett vem man är. ViSK vill arbeta för att kyrkan ska vara ett ljus för dem som söker gemenskap och ett salt som står för kampen för människovärdet och mot de odemokratiska krafter som vill förtrycka människor och försvaga Svenska kyrkan.

I samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra aktörer i samhället, ska Svenska kyrkan vara en arbetsplats som tar emot människor som behöver arbetsträna, praktisera eller på annat sätt få rehabilitering. Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en medvandrare på den väg som leder till egenförsörjning som är ett viktigt steg på väg till återupprättelse.

I en tid då alltfler människor faller igenom det grovmaskiga sociala skyddsnätet, måste Svenska kyrkan arbeta profetiskt diakonalt. ViSK vill att Svenska kyrkan ska vara pådrivande för att minska sociala, ekonomiska och kulturella klyftor i samhället – så skapar vi en solidarisk kyrka.

ViSK vill också att Svenska kyrkan ska vara pådrivande för en generös flyktingpolitik, rätt till familjeåterförening och stärkt asylrätt. Vi vill verka mot orättvisor, både nära och långt borta.

För ViSK är det självklart att alla uppdrag och tjänster i Svenska kyrkan är öppna för kvinnor. Vi vill verka för en feministisk kyrka där alla oavsett kön, ursprung, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionsvariation och ålder har samma rätt och värde.

Lika självklart som att kvinnor vigs till präster är det att alla präster ska viga par oavsett hur familjebildningen ser ut och det är märkligt att det måste skrivas år 2017.

Kulturen är det kitt som håller ihop ett samhälle och hjälper oss att tolka det som sker. Därför är det oerhört viktigt att resurser avsätts för olika former av kulturyttringar i Svenska kyrkan. Det är viktigt att bjuda in till medskapande där människor får möjlighet att uttrycka sig på olika sätt. ViSK vill se kyrkan som en kulturell mötesplats.

En av vår tids största utmaningar är klimatförändringen och ViSK vill att alla stift ska utforma en klimatstrategi i enlighet med det biskopsbrev om klimatet som författades år 2014. Det utgår från att klimatförändringen sannolikt är den största gemensamma utmaning som mänskligheten någonsin stått inför.

Ska vi få en jämlik och solidarisk värld, måste vi ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa. Då får vi ett jämlikt och solidariskt samhälle och en kyrka som står på de utsattas sida.

ViSK vill verka för att stärka Svenska kyrkans arbete för en ny ekonomisk världsordning som innebär att de ekonomiska resurserna fördelas rättvist och efter människors behov.

Vi vill dra kyrkan mer åt vänster!

Mona Olsson, ordförande Vänstern i Svenska kyrkan.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig