02 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Konrad Nyström: Börja predika synden och nåden igen!

Jeremia hade en sann och äkta kärlek till Herren och till sitt folk. Han ville försöka få dem att se att de stod inför svåra tider om de inte vände om. Men folket, sett som helhet, förkastade honom och valde att lyssna till lycko- och välgångsprofeterna som var många fler och mer högljudda och som sa: Allt är väl!

Men till Jeremia sa Herren att allt inte var väl. Och det bästa en människa kan göra är att lyssna till Herrens röst, för Han vill och vet alltid det som är bäst för oss.

Svensk kristenhet: vakna upp! Börja be, vanlig, enkel bön. Börja återigen predika synden och nåden, omvändelse och frälsning.

Lägg bort teologi och förkunnelse som utlovar ”evigt goda tider”, för det är inte vad Herren talar.

Detta varningens budskap bör höras i vårt land så att folk, om de inte vill höra det nu, åtminstone hör det om, eller snarare när, stormen kommer över vårt land. Då kan de förstå varför Gud låter detta ske och besinna vad som skett och vända om hem till Gud, som alltid vill förlåta.

Vi kristna ska inte frukta, men vi ska vakna upp, vända om, börja be, göra oss redo och börja verka för Jesus Kristus igen och försöka väcka vårt land och folk. Vi bör predika Ordet, som det står skrivet. För Guds Rikes skull. För vår nästas skull. För vårt lands skull.

Konrad Nyström

Fler artiklar från Debatt