08 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Mona Lundin: Kristenheten sviker oss ensamstående!

Singlarna tillhör också de heliga.

Där kristenheten sviker rycker Dagen in. Jag är fast övertygad om att Dagen har gått Guds ärende, när det andliga ledarskapet blundar inför de problem som det kan innebära att hitta en livskamrat om man är kristen. Man skulle kunna sammanfatta det med att det saknas fungerande mötesplatser. Equmeniapastorn Karin Ingridsdotter utgör dock ett undantag med den krönika som hon skrev 15 juni, "Fler kyrkmingel för singlar".

Att kristenheten i övrigt kan ignorera Paulus så träffsäkra uppmaning till församlingen i Rom 12:13 a, att hjälpa de heliga med var de behöver, är för mig en gåta. Singlarna tillhör också de heliga. Den senaste i raden av artiklar var publicerad den 27 juli. I den tipsade Dagens kärleksexpert om bra sätt att hitta en livskamrat. (Flirtexperternas 12 tips om du ska på dejt)

Att vara ofrivilligt ensamstående påverkar inte bara det psykosociala välbefinnandet utan även ekonomin. Den genomsnittliga singeln har kostnader på närmare 174 000 kronor årligen eller 14 500 kronor i månaden. Den som lever i ett parförhållande har utgifter på knappt 147 000 kr, det vill säga 12 250 kr i månaden.

Det är framför allt kvinnorna som riskerar att få en försämrad ekonomi av att vara singel. Det bekräftas i en avhandling av den tidigare JämO:n Lena Svenaeus vid Lunds universitet. I den konstateras det att kvinnor har 13 procent lägre lön än männen för likvärdiga arbeten.

Man kan bara hoppas att andra kristna tidningar har tagit intryck av det Dagen har skrivit i ämnet, att artiklarna har fallit i ”god jord”. Guds rike kan utbredas på många sätt.

Mona Lundin, Bjästa

Fler artiklar från Debatt