27 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Skillnad på godta och godkänna

Paulus skriver i Filipperbrevet: "Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Det jag ofta har sagt er, det säger jag nu med tårar: många lever som fiender till Kristi kors. De kommer att sluta i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska."

Många har åsikter om Paulus och om han själv lyssnade till allt skulle han nog undra vem man pratar om. I Nya testamentet möter oss bilden av en människa som verkligen var engagerad för sina medmänniskor, i sin mästare Jesus anda.

Paulus ser på människorna genom ett filter av tårar, för han ser att vägen slutar i fördärvet, om man inte vänder om. Vi kan ha åsikter om mycket i vårt samhälle som ohämmat släpps fram, fast det inte har med sig något gott. Kärleken värmer och ger livskvalitet och förnöjsamhet, medan det omättliga begäret bara förtär.

Men vi har ingen rätt att se ned på människor som hamnat i nedbrytande vanor och beteenden. I all vår kritik av företeelser, trender och negativt inflytande måste vi likt Paulus koppla in detta tårarnas filter och möta människor med det enda som kan förvandla - kärleken från Jesus Kristus. Det finns en viktig distinktion mellan att acceptera (godta) människor, men fördenskull inte acceptera (godkänna) och släta över allt de gör.

Börje Norlén, frilansjournalist, Akalla

Fler artiklar från Debatt