Debatt

Bibelkritikens högkonjunktur

Universitetsteologin utgår från en annan historisk verklighetsuppfattning.

Genom Herrens kraft har Guds ord framgång och visar sin styrka runt om i världen. Genom evangeliet om Jesus Kristus upplever människor total livsförvandling och befrielse. Men i en tid när bibelkritiken har högkonjunktur i Sverige och Bibelns budskap utmanas som aldrig förr, har vi all anledning att frimodigt försvara dess uppenbara sanning! En starkare front mot denna form av otro skyddar den kristna församlingen.

Vi lever i en tid då bibeltroende i Sverige befinner sig i en utsatt position. Religionen sägs vara en privatsak och uppfattas som fullständigt irrationell för postmoderna människor. Det som tidigare var grundläggande för den kristna tron, Guds uppenbarade sanning i Bibeln, utsätts i dag för både omtolkningar och direkt avvisning. Människor har förblindats av falska föreställningar och tron på Guds ord har ersatts av tillit till mänskliga tankar och avguda­dyrkan. De dyrkar det skapade framför Skaparen. Bibelns tydliga vittnesbörd om Skaparens storhet och makt avvisas av den vetenskapliga synen. Det är lättare att tro att skapelsen har skapat sig själv.

Bibeln varnar för vad som ska ske med människorna i den yttersta tiden. Angreppen på Bibelns budskap kan ha de mest skiftande uttrycksformer och kan gömma sig bakom påståenden som att vi i vår tid fått större förståelse för vad som egentligen menas med olika skriftställen. Den så kallade universitetsteologin utgår från en helt annan historisk verklighetsuppfattning än den Bibeln står för. Det som inte går att bevisa vetenskapligt avfärdar man då som myter och sägner. Man vill helt enkelt inte förstå vad bibeltexterna säger. Teologiska omtolkningar smyger sig även in i den kristna förkunnelsen. Man ger sig själv rätten att recensera Bibeln och avskriva det man inte anser rationellt för vår tid. Det finns i dag mycken teologi som ifrågasätter Bibeln som Guds ord. Man ifrågasätter även Jesu existens, Jesu identitet, hans försoning och evangeliets trovärdighet.

2 Tim 3:16-17 säger mycket tydligt att ”Varje bok i Skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar”.

Om vi kristna förstod vilken avgörande kamp det egentligen handlar om skulle vi vara mycket försiktigare med att ta del av dessa nyteologiska tankar som påverkar och förändrar vår bibelsyn och bibeltrohet. De är en attack på den kristna trons grundvalar som vi inte kan acceptera.

Arne Brännström

Fler artiklar för dig