16 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Sverige är helt beroende av Nato

Inte med ett enda ord nämns den terror som utförs av islamistiska fundamentalister.

Det är inte fel att kyrkan engagerar sig för fred, men det är tragiskt när kyrkan lånar sitt namn till tvivelaktiga ändamål och deltar i manifestationer som bygger på felaktig information och felaktiga föreställningar.

Debattartikeln i Dagen den 8 september har en andemening att det är USA och Storbritannien som är ansvariga för allt elände som förekommer i världen­. Jag påstår inte att USA och Storbritannien hade legitima­ skäl för att anfalla Irak, men man kan inte fördöma Nato för att några av dess medlemmar har fattat felaktiga beslut.

När det gäller påståendet att Sverige ska vara neutralt i krig, så är det ett direkt felaktigt­ påstående. Vi har uttalat en solidaritetsförklaring med övriga EU-länder. Vi kommer att hjälpa andra EU-länder om de blir angripna och vi förväntar oss att de hjälper oss om Sverige blir angripet.

Vi har inte längre en försvarsmakt som ensam klarar av att försvara Sverige om vi blir angripna av en främmande makt. Vi har rustat ner 95 procent av armén, jämfört med vad Sverige hade i början av 1990-talet. Då kan vi inte ha en politik som går ut på att Sverige ska stå ensam och klara sig själv i en eventuell militär konflikt i vårt närområde. Det är en av orsakerna till ovannämnda solidaritetsförklaring. Tyvärr är den ensidig och allt för svag för att garantera Sveriges säkerhet i fall av en militär konflikt.

Därför är vi beroende av Nato, även om den nuvarande regeringen envist vägrar inse detta och framhärdar i att vi ska stå alliansfria.

Nato har sin artikel 5 som innebär att om ett medlemsland blir angripet, ska alla medlemsländer betrakta det som ett angrepp på dem och bistå landet i fråga. Tyvärr har USA under ledning av Trump gett signaler om att detta inte längre är självklart. Det har fått de övriga Natoländerna i Europa att inse att Europa måste ta ett större ansvar för sin egen säkerhet och satsa mer på sin militära kapacitet­ för att kunna försvara varandra­. Även Sverige måste återuppbygga den militära försvarsförmågan, i synnerhet om vi inte har några garantier från Nato.

Det är tragiskt att debattörerna lånar sin röst till krafter som med falska påståenden vill väcka opinion mot USA och Storbritannien. Inte med ett enda ord nämns den terror som drabbar Mellanöstern och länder runt om i Europa och som utförs av islamistiska fundamentalister. Det borde vara viktigare att demonstrera mot terrorn, i stället för att demonstrera mot att Sverige återupprättar sitt försvar och genomför övningar.

Det är inte Nato som kommer till Sverige under militär­övningen Aurora, utan det är enskilda länder som Sverige har goda förbindelser med som deltar för att visa att det är möjligt att vi kan ta emot hjälp av andra i fall av ett militärt angrepp.

Värdlandsavtalet är vår hittills enda möjlighet att ta emot hjälp av våra vänligt sinnade grannländer den dag som Sverige utsätts för ett militärt angrepp. Värdlandsavtalet bör i stället följas upp med ett medlemskap i Nato. Det finns ingen anledning att påstå att det skulle komma några kärnvapen på svensk mark i samband med övningen Aurora.

Svenska kyrkan får gärna vara en fredens röst, men då bör man hålla sig till fakta och inte låna rösten till krafter som med falska påståenden försöker skapa en opinion som inte främjar Sveriges säkerhet och frihet.

Henrik Lindberg,

Enköping (KD)

Fler artiklar från Debatt