27 november 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Stanley Sjöberg: Fler tider för gudstjänst än klockan 11!

Söndagsgudstjänsten klockan 11 var från början anpassad till när bönderna mjölkade sina kor.

Stanley Sjöberg vill att församlingarna är mer flexibla med sina gudstjänsttider.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Jag bor sedan sju år i Järfälla. Kommunen har cirka 75 000 innevånare. Barkarbystaden planerar för ytterligare 25 000 innevånare. Här finns ett av Storstockholms mest välbesökta köpcentra. Butikerna är anpassade till nya tidsrytmer och betjänar kunderna med generösa öppettider.

Jag minns hur Lewi Pethrus planerade verksamheten i Sundbyberg som förort. Det var i slutet av 1940-talet då det var cirka 24 000 innevånare. Nu är det en befolkningstät kommun med 45 000 boende och arbetsplatser under veckorna för tusentals människor. Filadelfiaförsamlingen hade då utposter med söndagsskolor och gudstjänster i Sundbybergs olika områden, Ursvik, Duvbo, Alby och centralt. Syftet var att vara strategiskt tillgänglig för människorna.

För trettio år sedan tog jag initiativet till Centrumkyrkan. Vi tillämpade en internationell erfarenhet som finns i världens storstäder, nämligen att ha flexibla mötestider för att ge fler möjlighet att vara med i en gudstjänst under helgen.

Det visade sig att gudstjänsten klockan 10 främst samlade människor i medelåldern och på gudstjänsten klockan 12 fylldes kyrkan av morgontrött ungdom. Varje söndag var vi cirka 450-500 samlade. Alternativet till att bygga nya och rymliga kyrkor kan vara att ha flexibla samlingstider. När kyrksalen är ledig kan möten ordnas som blir välbesökta på grund av inriktning och stil. Den tanken har jag förespråkat i både Sundbyberg och Järfälla.

Svensk tradition är att ha söndagsgudstjänst klockan 11. Den tidpunkten var från början anpassad till när bönderna mjölkade sina kor. Förr var det ofta kvällsmöten som samlade överfyllda kyrkor.

Nu finns en ny tidsrytm. Därför behövs flexibla mötestider.

Söndagens huvudgudstjänst ändras ofta till eftermiddagen. Nysvenskar och olika språkgrupper samlas på olika tider. Samtidigt måste vi i Sverige göra mer för vår egen befolkning! Det behövs kompletterande tillfällen med samlingar som möter behov av fördjupad bibelkunskap, starkare andlig funktion och svar på vår tids stora frågor bland ärliga sökare.

Den vanliga gudstjänsten, även i frikyrkorna, följer nu för tiden kyrkoårets texter och behöver därför kompletteras! Ica, Coop och Hemköp anpassar öppethållande för att fler ska hinna med att handla sin mat. Även kyrkan ska ha flexibla samlingstider. Det kräver inte mer betald personal, men det ger förstärkt ekonomi, ju fler som samlas.

Många är beredda att arbeta med predikan utan att behöva ekonomisk ersättning. Jag har själv erbjudit mig många gånger i flera år som pensionär.

Stanley Sjöberg

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar